Schysta villkor

Listar alla artiklar taggade med: Schysta villkor

Fordonen på bilden har inget med artkelinnehållet att göra. Foto: Proffs, arkiv

SD vill att tidsgränsen för klampning tas bort

"Likhet inför lagen är en viktig princip"

I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som i huvudsak innebär att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, klampning, kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Propositionen har sin grund i de förändringar som sker i samband med införandet av mobilitetspaketet. Sverigedemokraterna, SD, ställer sig i huvudsak bakom förslaget men vill att man samtidigt ser över tidsgränsen för klampning som idag är maximalt 36 timmar.
Klampades, klampades av - och drog från notan på 64 000 kronor. Speditören är i skrivande stund inte misstänkt för något brott. Foto: Heidi Bodensjö

Två av tre ”cabotagesyndare” betalade – en stack från notan

Många utlandsregistrerade lastbilsekipage som trafikpolisen i Helsingborg kontrollerar kör inrikes transporter, så kallat cabotage. De flesta transportörerna följer regelverket, men långt ifrån alla. När en polis eller bilinspektör misstänker att en transport kan vara otillåten, startar ett i många fall omfattande ”detektivarbete” för att kartlägga rutterna som ekipaget ifråga har kört. I den bästa av världar får staten betalt för det arbetet – men det finns också åkerier som chansar på att smita efter att klampen har låsts upp. I Helsingborg hände det så sent som i fredags morse. Och den svenska staten gick därmed miste om 64 000 kronor.
Det är sällan den här gatan gapar tom när trafikpolisen gått hem för dagen. Vägmärket "återvändsväg" har blivit en symbol för trafikpolisens enträgna arbete med att stävja olagliga och trafikfarliga transporterna.

Två klampades efter misstanke om otillåtna cabotage

Bring: ”Polisen har fel – igen!”

Trafikpolis Farid Umeflod räknar antalet inrikestransporter på det stoppade, utländska ekipaget. Men när han kommit upp till 30, slutar han räkna.
- Ska jag gissa så kan det totalt handla om 40, berättar han när han summerar kontrollen. Ekipaget ifråga var ett av två misstänkt otillåtna cabotage som avslöjades av Helsingborgspolisen i fredags och i lördags den gångna helgen.
En av de aktuella speditörerna, Bring, anser dock att polisen har gjort en felaktig bedömning.

Sten Bergheden (M) om konkurrensutredningen som aldrig blev av: ”Oacceptabelt”

Riksdagen beslutade för drygt 3,5 år sedan att tillsätta en konkurrenskraftsutredning i syfte att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Trots att det har gått lång tid, har beslutet uppenbarligen inte effektuerats. Nu gör Sten Bergheden, Moderaternas ansvarige för åkerifrågor, ett nytt försök att få svar av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om när utredningen kommer att tillsättas.
EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) är förhoppningsfull och tror inte att överklagandet från Litauen och andra öststater kommer att vinna gehör i EU-domstolen. Foto: Göran Rosengren

Lundgren hoppfull – Tror inte att Litauens överklagande vinner gehör

En rad öststater med Litauen i täten avser att, som vi tidigare rapporterat, överklaga mobilitetspaketet som man bland annat menar strider mot EU:s grundläggande principer om fri rörlighet för tjänster.
Men hur oroliga behöver vi egentligen vara för svenskt vidkommande?
Proffs har träffat EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) som i många år har jobbat för att åstadkomma bättre villkor för vägtransportbranschen.