Morell om Strandhälls manipulationssvar: ”Ett nödvändighetssvar”

Thomas Morell (SD) lämnade i början av juni in en interpellation adresserad till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Frågan i skrivelsen handlade om manipulation av avgasreningsutrustningen. Nu har han fått svar – från klimat- och miljöministern.

Thomas Morell pekar i sin interpellation på den negativa effekt som manipulationer av det slaget får för miljön, men också i ett konkurrensperspektiv. ”De som väljer att manipulera avgasreningen tillskansar sig ekonomiska fördelar gentemot de åkerier som säkerställer en god funktion hos den avgasrenande utrustningen”, skriver Morell bland annat.

Frågan som han ställde var om infrastrukturministern har för avsikt att vidta åtgärder för att stärka kontrollen av det misstänkta fusket med avgasrening på tyngre fordon?

Morells fråga bollades dock över till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S). I det svar som Strandhäll nu har gett, förklarar hon att Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som begränsar möjligheterna till manipulering av fordons avgasrening.

Hon tillägger att det i uppdraget också ingår att utreda förbud mot försäljning och saluföring av utrustning för manipulering, skärpning av sanktioner för överträdelse av förbud mot försäljning, tillverkning och användning av utrustning för manipulering samt att avgasreningslagen (2011:318) breddas i fråga om vad som anses vara manipulering av avgasrening.

Annika Strandhäll nämner också att för att säkerställa att avgasreningen fungerar och att gällande krav uppfylls, kontrolleras fordonen genom kontrollbesiktning och flygande inspektion.

Strandhäll har delvis rätt men också fel. Rätt är att manipulationer av den här typen kan avslöjas vid en flygande besiktning om förutsättningarna är de rätta. Men att det skulle ske vid en kontrollbesiktning stämmer inte. Besiktningsorganen har inga rutiner för att leta efter manipulationer och det finns heller inga krav på det i Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning.

Thomas Morell suckar när vi frågar vad han anser om Strandhälls svar.
– Det är ett nödvändighetssvar från den ansvariga ministern. Bilprovningen gör inte den sortens kontroller och det finns inte heller någon utrustning som man kan använda för att snabbt göra sådana kontroller, konstaterar han.

Att förbjuda försäljning av manipulationsutrustning i svensk lag är inget som Morell ger särskilt mycket för.
– Många utländska lastbilar som rullar in i landet har ju redan den här utrustningen, förklarar han.
Det är alltså inget som de utländska aktörerna köper i Sverige, med andra ord.

Vad anser då Thomas Morell är lösningen på problemet?
– Vi måste främst ha utrustning för att snabbt kunna avgöra om avgasreningssystemet är påverkat. Man skapar en massa lagar och berättar hur mycket det kostar om man missköter sig – utan att det finns en kontrollfunktion. Man tycker alltså att man har gjort sitt när man har skapat en lag eller ett regelverk.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-16 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Avgasrening Konkurrens Manipulationer Miljö Schysta villkor