Sten Bergheden (M) om konkurrensutredningen som aldrig blev av: ”Oacceptabelt”

Riksdagen beslutade för drygt 3,5 år sedan att tillsätta en konkurrenskraftsutredning i syfte att stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Trots att det har gått lång tid, har beslutet uppenbarligen inte effektuerats. Nu gör Sten Bergheden, Moderaternas ansvarige för åkerifrågor, ett nytt försök att få svar av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om när utredningen kommer att tillsättas.Den19 april 2017 skickades ett tillkännagivande till regeringen som handlade om att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Även om S, MP och V initialt reserverade sig mot trafikutskottets förslag om en särskild utredning, bifölls det av kammaren för lite drygt 3,5 år sedan. Men därefter blev det tyst.

I början av året ställde därför både Åsa Coenraads (M) och Sten Bergheden (M) skriftliga frågor till Tomas Eneroth (S). De båda moderaterna ville veta när ministern avsåg att återkomma till riksdagen med ett förslag om stärkt konkurrenskraft för svensk åkerinäring.

Något svar på frågan om den specifika utredningen gavs dock inte, även om infrastrukturministern naturligtvis återkom till Coenraads och Bergheden. Eneroth förklarade sig istället genom att titta i backspegeln och informera om vad regeringen har gjort historiskt, som till exempel klampning, höjda sanktionsavgifter, skärpt beställaransvar och öronmärkta resurser för utbildning av poliser och bilinspektörer i cabotagekontroller.


Redovisningen av utkomsten
vad gäller åtgärder som Tomas Eneroth tar upp spretar. Inte minst vad gäller effekterna av den utökade maxtiden för klampning, det skärpta beställaransvaret och kanske i synnerhet vad som hände med de ”öronmärkta resurserna” om 100 miljoner som ingen hittills har kunnat berätta öppet och uppriktigt om vart dessa pengar tog vägen.

Sten Bergheden gör nu ett nytt försök att få svar på frågan om vad som hänt med riksdagsbeslutet om konkurrenskraftsutredningen. I en ny skriftlig fråga till Eneroth undrar Bergheden när ministern och regeringen kommer att följa riksdagens beslut om att tillsätta en konkurrenskraftsutredning för stärkandet av svensk åkerinäring?
– Det är helt oacceptabelt att inte regeringen genomfört den konkurrenskraftsutredning för åkerinäringen som riksdagen har tagit beslut, skriver Sten Bergheden i ett mejl till tidningen Proffs.

Tomas Eneroth har nu fram till den 28 december på sig att besvara frågan.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-15 10:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Konkurrens Moderaterna Schysta villkor Skriftlig fråga Socialdemokraterna Sten Bergheden Tomas Eneroth Trafikutskottet