EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) är förhoppningsfull och tror inte att överklagandet från Litauen och andra öststater kommer att vinna gehör i EU-domstolen. Foto: Göran Rosengren

Lundgren hoppfull – Tror inte att Litauens överklagande vinner gehör

En rad öststater med Litauen i täten avser att, som vi tidigare rapporterat, överklaga mobilitetspaketet som man bland annat menar strider mot EU:s grundläggande principer om fri rörlighet för tjänster.
Men hur oroliga behöver vi egentligen vara för svenskt vidkommande?
Proffs har träffat EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) som i många år har jobbat för att åstadkomma bättre villkor för vägtransportbranschen.

Ska vi förbereda oss på ett bakslag?
– Nej jag tror inte det, för det är ju så att ett nytt lagförslag läggs fram är det noggrant utrett av jurister. Här är det så att från kommissionens sida har jurister arbetat med skrivningen av lagtexten och därefter har det både dubbel- och trippelkollats innan förslaget har lagts fram, förklarar Peter Lundgren och tillägger att det under hela arbetet med mobilitetspaketet har funnits en majoritet för förslaget som klubbades igenom i somras.

Risken att överklagandet ska vinna gehör ser Lundgren därför inte som särskilt stor.
– De länder som nu ställer sig bakom överklagandet är i huvudsak de länder som vi idag har problem med vad gäller bland annat otillåtet cabotage (Litauen, Bulgarien, Rumänien, Ungern, Polen, Lettland, Estland, Malta och Cypern, red anm). Och som hela tiden har försökt sätta käppar i hjulet under arbetet med det nya förslaget.

Peter Lundgren förklarar att han känner sig trött på argumentationen runt frågan om cabotagereglerna.
– Cabotage är ett undantag för att minska tomkörning, inte något som man ska bygga ett helt affärsupplägg på. Detta har påtalats av väldigt många ledamöter, inte bara av mig, och det är ju faktisk bara att läsa innantill. Och argumentet att de nya lagarna skulle hämma den inre marknaden håller ju inte eftersom avsikten aldrig har varit att den inre marknaden skulle utnyttjas på det här viset.

– Men dessa länder har fått för sig att det är en helt okej affärsidé att stationera tusentals bilar utomlands och att köra hem dem menar man är miljövidrigt eftersom de inte hittar hemlass, vilket ju bara är dumheter.


Lundgren menar att det
tycks finnas ett slags likgiltighet i de aktuella östländernas resonemang.
– EU är bra så länge de tjänar på det och att kunna köra till andra länder och tjäna pengar tycker troligtvis många åkerier är bra. Men att det i sin tur tar död på de andra ländernas åkerier bryr man sig inte om.

Chaufförsbrist är något som råder inte endast i Sverige. I större delen av Europa – och i världen – ser det likadant ut.
– Hur ska vi någonsin komma tillrätta med den? Hur ska vi få ungdomar att tycka att åkerinäringen är ett framtidsyrke när den i mångt och mycket är rena vilda västern? Vi får inte tillåta det att bli värre, tvärtom, menar Peter Lundgren.

Han understryker att det inte handlar om att förbjuda utländska åkerier att köra inrikes i Sverige.
– Kan de erbjuda en bättre service så är det helt okej så länge de använder sig av samma spelregler. Det är helt okej. Men inte att de kör för halva priset, det är inte schyst konkurrens. Den gemensamma inre marknaden måste bygga på samma regler och system och så är det inte idag, förklarar Peter Lundgren och tillägger att östländerna använder prisdumpningen som konkurrensmetod.

Innebär den lägre prissättningen att näringslivet kan tänkas försöka påverka politiker att bortse från den aspekten?
– Vi har många stora företag som inte vill att transporterna ska kosta något. När produkten är tillverkad och ska skickas iväg så får det inte kosta något. Om man till exempel fyller en långtradare med termosar så är det ören dyrare per produkt för att få en schyst transport där föraren får rätt lön. Men där brister moralen på något vis, tycker jag.

Nu kommer Litauen att lämna in sitt överklagande. Exakt när det sker, vet vi inte i dagsläget. Men efter att det är gjort, hur lång tid tror du sedan att det tar för EU-domstolen att fatta beslut i frågan?
– Jag kan tro att det kan gå ganska snabbt. Östländerna kommer att ligga på hårt eftersom man vill riva upp beslutet innan det implementeras fullt ut i alla delar. Och återvändandekravet vet vi ju att det ligger två år fram i tiden. Därför vill man nog få upp ärendet på agendan så snabbt som möjligt, avslutar Peter Lundgren.

Läs även:

Litauen förbereder överklagan av mobilitetspaketet
Litauen: Nu är det allvar

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-09 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-domstolen Litauen Mobilitetspaketet Peter Lundgren Schysta villkor Sverigedemokraterna