Lagar och regler

Listar alla artiklar taggade med: Lagar och regler

DEBATTARTIKEL

Hur kan man vara ”glad” och ”positiv” när Sverige är sist på bollen – igen?

DEBATT
Hur länge har vi känt till innehållet i mobilitetspaketet? Jag menar vi som driver transportföretag av olika slag. Själv har jag försökt att följa utvecklingen under de år som arbetet med att utforma ”paketet” har pågått.
Personligen, och många av mina kollegor, har tidigt förstått att det krävs politiska, nationella åtgärder för att dra full nytta av innehållet i ”reformen”. Vi har förstått det men tydligen inte regeringen. Visst låter det väl märkligt?
Foto: Göran Rosengren, arkiv

Cabotage och beställaransvar – ändringar i regelverket

Mot bakgrund av ett hovrättsavgörande från i somras har regeringen nu fattat beslut om ändringar i regleringen kring åkeriers utförande av inrikes godstransporter i Sverige, däribland en precisering av vad som menas med en cabotagetransport, samt en skärpning av ansvaret för beställaren av en cabotagetransport som strider mot regelverket.
Advokatbyrån Morris Law hjälper oss att reda ut vad som har hänt - och vilka regeländringar som är på gång.
SVEN-ERIK ALHEM

Vem mer än lagstiftaren tycker annorlunda om blåljussabotage?

I coronatider har det moraliska ansvaret ofta känts särskilt allvarstungt när det gällt att minska risken för smittspridning. Den straffrättsliga dimensionen har känts mer avlägsen. Från såväl Folkhälsomyndigheten som från statsministern själv och andra statsråd har uttalats stränga förhållningsregler om hur vi ska bete oss för att till varje pris minska risken för vidare smittspridning av covid-19.