Regeringen ser över behovet av ytterligare däckkrav på tunga fordon

För att undvika trafikstopp och olyckor är det viktigt att tunga fordon är rätt utrustade för vinterväglag. Så skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande. Samtidigt berättar de att regeringen därför har gett Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut i uppdrag att se över nuvarande däckkrav samt att utreda om reglerna behöver skärpas ytterligare.

– Regeringen har höga ambitioner att fortsatt öka trafiksäkerheten och skapa ordning och reda på vägarna. För att minska risken för olyckor när lastbilar blir stående på halt underlag har vi tidigare skärpt kraven på vinterdäck. Nu ser vi över behovet av ytterligare däckkrav för att öka säkerheten för alla på vägarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

I pressmeddelandet skriver infrastrukturdepartementet vidare;
”För att öka trafiksäkerheten införde regeringen i december 2019 krav på att alla hjul på tunga fordon måste ha vinterdäck när det råder vinterväglag. Transportstyrelsen ska nu tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut följa upp vilken effekt dessa regler har haft och vid behov föreslå regeländringar om det ytterligare skulle kunna minska risken för olyckor och samhällsstörningar.

Yrkestrafiken spelar en avgörande roll för samhället och tunga transporter bör ske på ett säkert och effektivt sätt. Stora störningar i trafiken får konsekvenser för hela samhället. Regeringen vill därför att myndigheterna ska titta på om det finns behov av ytterligare krav när det gäller vinterdäck eller däckutrustning.”.

Uppdraget ska redovisas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 mars 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-10 12:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Däck Däckkrav Lagar och regler