Nu förbjuds elsparkcyklar på gångbanor

Regeringen har beslutat om ett körförbud på gångbanor för elsparkcyklar. Förbudet kommer att gälla från och med 1 september.

– Nu får vi ordning och reda även på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer. Nu är det slut med det. Tillsammans med parkeringsförbudet kommer det här förslaget förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på våra gångbanor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

I och med ändringen kommer samma regler som gäller för traditionella cyklar och elcyklar även gälla för elsparkcyklar och andra icke självbalanserande eldrivna cyklar utan tramp- och vevanordning. Bryter man mot förbudet kan påföljden bli penningböter.

Ändringen träder i kraft den 1 september 2022, alltså samtidigt som parkeringsförbudet för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-28 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elsparkcykel Lagar och regler