Rattfylleridrabbade familjer lider hela livet. Foto: MHF Rattfylleridrabbade familjer lider hela livet. Foto: MHF

MHF välkomnar hårdare tag mot rattfylleriet

MHF har i många år hävdat att dagens bristfälliga rattfyllerilagstiftning medför att många notoriska rattfyllerister strax är ute på vägarna igen. I flera fall har detta bevisligen lett till oskyldiga människors död och många anhörigas lidande. En bil är ett dödligt vapen i händerna på en rattfyllerist.
Därför är det mycket positivt att regeringen nu tagit fram ett förslag om skärpning av dessa regler.

Som Proffs kunde rapportera under gårdagen, har regeringen remitterat förslag som innebär skärpta straff och möjligheter att på plats frihetsberöva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika. Återfall i rattfylleribrott ska normalt dömas till grovt rattfylleri, enligt förslaget.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, menar att det måste satsas på att få bort de farligaste trafikanterna. Skärpta straff och möjligheten att frihetsberöva rattfyllerister på plats är steg i helt rätt riktning. Det är också viktigt att återfallsrattfyllerister döms hårdare, skriver MHF i ett pressmeddelande där de välkomnar förslaget om skärpta straff.

Förbundet menar att det i många fall inte är verkningsfullt att dra in körkortet, eftersom många av dessa förare inte har något körkort. Antingen för att de aldrig tagit något eller för att det redan är indraget. Därför är frihetsberövande och rehabilitering för att få dem ur missbruket det enda som hjälper.

MHF kommer att inkomma med ett remissvar och hoppas nu att detta bara är första steget mot en nykter trafik.

Det är fortfarande helt centralt att man faktiskt fokuserar på att försöka upptäcka och fånga in rattfylleristerna, och det sker genom att göra fler nykterhetskontroller.
– Vi måste skilja på aktiva missbrukare, som ständigt kör berusade av alkohol eller andra droger, och den större grupp förare som ”bara” chansar och kör efter några glas, eller dagen efter en berusning. För den första kategorin är lagförslaget synnerligen tillämpligt. För den senare kategorin är det den upplevda risken för upptäckt som är avgörande, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

MHF arbetar sedan 1926 med att förstärka positiva normer kring nykterhet i trafiken, och räknar med att andra goda krafter drar åt samma håll.

Här har framförallt Polismyndigheten ett stort ansvar, men även regeringen som ger Polisen deras uppdrag, skriver MHF avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-16 08:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Brott och straff Lagar och regler MHF Rattfylleri