Kör- och vilotider

Listar alla artiklar taggade med: Kör- och vilotider

Lagstiftningen om Tillsynen av kör- och vilotider har 1200 anledningar att förändras

Många ägnar dyrbar tid till överklaganden

Sedan den 1/11-2011 ska Trafikverket enligt 2 kap 11§ i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom trafikområdet ta ut en årlig avgift på 500 kronor för tillsyn av kör- och vilotider. Tanken med lagstiftningen är att den som belastar kostnaden också betalar avgiften.
Det var dock inte tänkt att fordon som omfattas av undantaget i lagstiftningen ska betala den årliga avgiften. Undantag är exempelvis småföretagare som har ett servicefordon eller fordon inom jordbruksnäringen.