Transportstyrelsen reder ut begreppen:

Det här gäller för resor till och från lastbilen

Den tragiska bussolyckan som nyligen inträffade, har bland annat aktualiserat frågan om vad som är att betrakta som arbetstid eller inte när man reser till arbetsplatsen för att hämta sin lastbil eller buss.

Enligt dagspressen ska föraren av olycksbussen ha kört från sitt hem till den ordinarie stationeringsorten och där med firmabil kört ytterligare en timme innan han påbörjade färden med bussen.

Vi kontaktar Transportstyrelsen för att reda ut vad som gäller kring resor till arbetet och vi beskriver ett antal scenarion. Om föraren bor i Helsingborg och åkeriet och lastbilen har Malmö som stationeringsort och han kör privatbil ner till åkeriet, hur påverkar det hans fortsatta körning?
– Om han kör privatbil ner till den ordinarie stationeringsorten, påverkar det vare sig arbetstiden eller körtiden, svarar Transportstyrelsen.

Detsamma gäller om föraren i Helsingborg istället hade kört för ett åkeri med stationeringsort i exempelvis danska Rödby eller ett åkeri var som helst i eller utanför Sverige, så länge det är den ordinarie stationeringsorten det handlar om att han kör till.

Om föraren som bor i Helsingborg kör privatbil till Malmö och där byter till firmabilen för att istället ta över lastbilen i Trelleborg, vad gäller då?
– Resan till åkeriet räknas inte som arbetstid, men resan vidare till Trelleborg där lastbilen står, räknas som sådan, förklarar Transportstyrelsen.

Med andra ord räknas allt resande till lastbilen utöver resan till stationeringsorten, som annat arbete. Här säger Transportstyrelsen att man ska notera att det handlar om just ”annat arbete” vilket inte påverkar timmarna körtid man sedan får köra med lastbilen, men väl den totala arbetstiden under ett dygn. Förarens arbetsdag i lastbilen blir kortare, men han ska ha betalt för det som räknas som ”annat arbete”.

Hur ser man på resandet om föraren istället får skjuts från hemmet eller vidare från åkeriet till lastbilen?
– Den tid som åtgår för att resa till en plats för att ta över lastbilen om den inte står på stationeringsorten, ska inte räknas som vila eller rast såvida föraren inte befinner sig på en färja eller ett tåg och har tillgång till en sovbrits eller liggplats, säger Transportstyrelsen.

Alltså räknas även att bli skjutsad med bil till icke ordinarie stationeringsort för lastbilen, som annat arbete.

Borde inte en kortare resväg till lastbilen vara fördelaktigare eftersom föraren inte skulle bli uttröttad av en längre resväg till åkeriet om han kunde ta över lastbilen närmare hemmet vid de tillfällen det är möjligt?
– Även om en förare har såväl körtid som arbetstid kvar att utnyttja, får han enligt EU:s förordningar inte köra om han är trött. Vi rekommenderar att läsa EU-förordningen (EG) 561/2006 och särskilt Artikel 9 i densamma, sammanfattar Transportstyrelsen.

Om artikeln

Publicerad: 2017-04-06 14:22
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-regler Kör- och vilotider Trafiklagstiftning Transportstyrelsen