Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

Sverige ett steg närmare klampning

Ge polisen bättre verktyg för att kunna kontrollera cabotagetransporter, och en möjlighet att ta ut en sanktionsavgift på 20 000 kronor om olaga cabotage upptäcks. Polisen ska också kunna klampa fordon för att hindra fortsatt färd. Det är några delar i det förslag som Transportstyrelsen i dag lämnat till regeringen.

Daf

Transportstyrelsen ska analysera konsekvenser av ”klampning”

Idag beslutar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom taxitrafiken samt om det finns särskilda problem med regelefterlevnad inom den så kallade cabotagetrafiken. Även möjligheten att klampa fordon ska ses över.

Daf