Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

Regeringen skärper tonen om beställaransvar och klampning

Regeringen har idag gett Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken. Prioritet har givits till att utreda frågan om ett skärpt beställaransvar, detta ska redovisas redan i mars 2016.

Hultsteins

Makedonsk ”smitare” åkte fast igen – släpptes av åklagare

Chauffören stack från en norsk kontroll på Svinesund i våras. En månad senare, i maj, stoppas han i Helsingborg ? och blir klampad. Nu har han dykt upp igen på Svinesund. Han som för några månader riskerade ett års fängelse för att ha smitit från norsk polis lyckas återigen slippa undan. Den här gången tack vare en norsk åklagare som valde att lägga ner ärendet.
- Vi är uppgivna, säger Øyvind Grotterød, tillförordnad chef på Statens vegvesen, Svinesund.

Proffs_jul_19_480

Klampning ”på riktigt” – 24-timmarsgränsen försvinner

Tidsgränsen för klampning, som idag är 24 timmar, kommer att försvinna.
- Ett litet steg för mänskligheten men ett stort och viktigt steg för åkerinäringen och trafiksäkerheten, kommenterar en glad Erika Svanström, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag, SÅ.

Proffs_jul_19_480

Här klampas bilen som smet från norsk kontroll

Trots att den makedonske chauffören fick order om att stanna kvar på Statens vegvesens kontrollplats på Svinesund, valde han att köra därifrån. Han körde till Sverige, där han fick nya transportuppdrag ? trots allvarliga brister på dragbilen. Men i Helsingborg blev det stopp för fortsatt färd. En månad efter händelsen i Norge.

Proffs_jul_19_480

Trafikutskottet vill ha:

Klampning ”på riktigt”, tyngre ekipage och flexiblare körtidsregler

Trafikutskottet anser att det bör vara möjligt att hindra ett fordons fortsatta färd under mer än 24 timmar. Utskottet vill också att lastbilar upp till 74 ton ska tillåtas på de allmänna vägar där bärigheten tillåter det. Utskottet föreslår även att möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotiderna ska ses över.

Trako Jul 2019

Nu finns klampningsutrustningen – åtminstone i Helsingborg

Sedan i söndags, den 1 mars, har polisen fått möjlighet att klampa fordon för att förhindra fortsatt färd. Men mediarapporteringen, både före och efter den 1 mars har mest handlat om att klampningsutrustningen saknas ute på kontrollplatserna.
Men så är det inte längre ? åtminstone inte i Helsingborg.

Proffs_jul_19_480

Ytterligare skärpta regler för åkeribranschen

Den första mars träder den nya lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd i kraft. Regeringen har i dag beslutat att åtgärderna även ska kunna vidtas när ett förskott för sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg inte har betalats omedelbart i samband med kontrollen. Beslutet är ute på remiss och väntas träda i kraft den 1 juli i år.

Yara

Åklagarna slår spetsen av polisens nya ”skarpa verktyg”

Det har varit en smått otrolig månad sedan förra numret av Proffs kom ut. En friande dom mot en makedonsk förare som ertappades med falskt körkort har fått hela branschen att se rött.

Nokian

Riksdagen klubbade för tuffare tag mot illegala transportörer

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabotageregler som görs i affärsverksamhet.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

Proffs_jul_19_480

Ingen grupp ska stå utanför lagen

En demokrati måste ha en väl fungerande rättsordning och ett stabilt rättsväsende som bygger på att landets lagstiftning följs och fungerar likvärdigt för alla. Detta är fundamentalt och kan ses som en självklarhet i en modern demokratisk rättsstat. Vi ska äga tillit till att till exempel straffsanktionerade normer ? oavsett om de avser mord, skattebrott eller cabotage - gäller inte bara på papperet utan också i verkliga livet. Att regelverket är likvärdigt för alla. Ingen grupp ska stå utanför lagen. Inte någon i ledande samhällsställning eller i någon organiserad kriminell gruppering.

Proffs_jul_19_480