Toten Transport är inte misstänkta för något brott. "Vi har informerat åkerierna om var förarna kan övernatta till rimligt pris", säger Toten Transport i Finland. Toten Transport är inte misstänkta för något brott. "Vi har informerat åkerierna om var förarna kan övernatta till rimligt pris", säger Toten Transport i Finland.

100 000 kronor i sanktionsavgift för estniskt åkeri

Under en kvällskontroll tisdagen den 24 maj som Västerås yrkestrafikgrupp genomför, öppnas portarna på Karleby kontrollplats igen i samverkan med Arbetsmiljöverket, Tullverket och Vägbrottsgruppen. Bland de första att vinkas in är ett estniskt ekipage kört av en rysk förare. Den ryska föraren har inga problem med vare sig sina sina kör- och vilotider eller ekipaget som sådant, men det visar sig att han bott i lastbilen under drygt sju veckor och har inte fått några indikationer på att han ska få komma hem i närtid.

Det slutar i en sanktionsavgift på 100 000 kronor varav 60 000 kronor för att föraren tillbringat de ordinarie veckovilorna i lastbilshytten. 20 000 kronor till blev det för företaget som inte erbjudit föraren annat boende samt ytterligare 20 000 kronor för att de inte möjliggjort hemresa inom fyra veckor enligt mobilitetspaketet som nu stegvis införs.

Bilinspektör Roger Ogemar får ett telefonnummer av föraren och på det svarar en mer eller mindre arg kvinna som är chef.
– Vi fick veta att vi minsann inte hade någon kunskap om reglerna och hon undrade om vi verkligen kunde sova gott om nätterna. När jag upplyste henne om att vi troligen sover bättre om nätterna än hennes förare, började hon låta som när man försöker släcka en skogsbrand med bensin och hon lade på luren i örat på mig, säger Roger Ogemar.

Efter en stund kommer föraren med ett nytt telefonnummer och säger att det går till chefens chef och att han är lättare att prata med.
– När jag fick kontakt med honom så erkände han att de gjort fel, men sedan ville han pruta.
När jag upplyste honom om att det är inte så det gick till i Sverige suckade han och frågade hur länge han hade på sig att betala eftersom han inte hade så mycket pengar tillgängliga, säger Ogemar.

Eftersom föraren har en del problem med magen, kommer man överens om att man ska klampa fordonet på Frösvi rastplats där han har tillgång till toalett och så blir det.

Vi tar kontakt med Toten Transport i Finland som äger just denna transport. De känner till händelsen och svarar man har begärt offerter från olika vandrarhem i Finland och skickat information till alla åkerier om var de kan övernatta till rimliga priser.
– Vissa åkare har hörsammat detta och andra har inte riktigt förstått att det kan leda till skyhöga kostnader om man bryter mot regelverket. Vi kan endast rekommendera dem att använda vandrarhemmen eftersom dom inte är anställda av oss. Vissa åkerier har förstått detta och kör nu bara 2med samma chaufför två veckor åt gången och sedan byter de och då undviks problemet helt. Åkeriet säger att de hädanefter kommer att undvika detta genom att byta chauffören i tid eller att övernatta på vandrarhem i Finland, Sverige eller Norge, säger Toten Transport i Finland.

Vi talar också med den kvinnliga chefen för det aktuella åkeriet som säger att de endast ett fordon i Skandinavisk trafik och ja, hon beklagar sina ordval i samtalet med bilinspektör Roger Ogemar.
– Samtidigt finns det mycket vi är skeptiska till. Jag fick exempelvis inte tala till punkt och föraren säger att tolken som användes höll låg standard vilket gjorde vår förare mycket osäker. När det gäller summan vi ska betala, ändrade bilinspektören den och sade att det blivit fel och vi har inte fått några dokument ännu som bekräftar vad som var fel, säger åkerirepresentanten.

Att föraren har bott i sin hytt under drygt sju veckor, säger åkeriet inte stämmer då föraren erbjudits annat boende när han varit utanför Sverige, men dokumentationen på det kunde man inte få fram just där och då.
– Vi har nu samlat in dokumentationen och så snart vi för handlingarna från Sverige kommer vi att överklaga beslutet till Transportstyrelsen, säger åkeriet.

Bilinspektör Roger Ogemar bekräftar att det under tolkförhöret handlade om 80 000 kronor i sanktionsavgift, men man konstaterar därefter att föraren inte erbjudits möjlighet att komma hem varför ytterligare 20 000 kronor läggs på. !00 000 kronor är den summa Transportstyrelsen senare ska skicka dokument om till åkeriet.

Åkeriet säger att kvaliteten på den ryska tolken var dålig. Det håller inte Ogemar med om eftersom förarens engelska inte var obefintlig.
– Han tackade för ett bra bemötande och hade förstått vad det handlade om, säger Ogemar.
Åkeriet hävdar att föraren tagit ordinarie veckovila utanför hytten tidigare, men att dokumentation inte kunnat visas där och då?
– Vi frågade föraren specifikt om detta och föraren sade att han sovit i hytten hela tiden, säger Roger Ogemar.

Vi tar även kontakt med Toten Transport i Finland som äger just denna transport. De känner till händelsen och svarar man har begärt offerter från olika vandrarhem i Finland och skickat information till alla åkerier om var de kan övernatta till rimliga priser.
– Vissa åkare har hörsammat detta och andra har inte riktigt förstått att det kan leda till skyhöga kostnader om man bryter mot regelverket. Vi kan endast rekommendera dem att använda vandrarhemmen eftersom dom inte är anställda av oss. Vissa åkerier har förstått detta och kör nu bara 2med samma chaufför två veckor åt gången och sedan byter de och då undviks problemet helt.
Åkeriet säger att de hädanefter kommer att undvika detta genom att byta chauffören i tid eller att övernatta på vandrarhem i Finland, Sverige eller Norge, säger Toten Transport i Finland.

Under tiden detta ärende pågår tas även ett antal lättlastare (3,5-tonsfordon) som saknar gemenskapstillstånd. Det landar i böter och hindrande av fortsatt färd med lasterna. Istället får andra fordon med tillstånd komma och hämta ganska mycket gods under kvällen. Förarna är omedvetna om att det krävs gemenskapstillstånd för även denna typ av fordon.

Utöver detta hinner man under kvällen påkomma ett antal överlastade släpvagnar och lättlastare som får böter och förarna måste ifrån sig körkorten och lasta av.