Hur lätt, eller svårt, är det att få rätt mot ett parkeringsbolag? Hur lätt, eller svårt, är det att få rätt mot ett parkeringsbolag?

Så kör parkeringsbolagen över konsumenterna

Vid parkering i stadsmiljö uppstår ofta komplicerade situationer som ibland förorsakas av tekniska fel hos parkeringsautomater eller av avsaknad av korrekt och tydlig information om parkeringsregler. Detta orsakar problem och förvirring, men enligt svensk lagstiftning och rättstillämpning läggs ett mycket stort ansvar på bilföraren som parkerar när det gäller att följa parkeringsanvisningar och regler.

M Sverige får ofta telefonsamtal eller mejl från bilister som upplever att de fått felaktiga böter utan att ha kunnat påverka eller förhindra en felaktig bot.
– Flera har vittnat om att undermålig information eller tekniska fel på parkeringsautomater har resulterat i parkeringsböter, säger Olle Haglund, jurist på riksförbundet M Sverige.

En ytterligare aspekt som ofta glöms bort i diskussionen gällande övervakning av parkeringsregler är att många äldre inte har så kallade smartphones som kan användas för betalning av parkering med appar. Att vara utan smartphone innebär att bilförarna är beroende av en fungerande parkeringsautomat.

Många bilister upplever att parkeringsbolagen bortser från att det finns en stor del av bilisterna som inte har smartphones eller är utan möjlighet att använda appar och därför inte kan göra rätt för sig.
– När ett parkeringsbolag ingår som del i ett inkassobolag finns också incitament att neka bilförare att få rättelse, eftersom det finns ett ägarintresse i att böterna inte betalas och i stället omvandlas till ett krav på privatpersonen från inkassobolaget, säger Olle Haglund.

Att parkeringsautomater måste fungera och vara utrustade med information om parkeringsregler med tydliga och läsbara dekaler är en tillgänglighetsfråga. Flera grupper i samhället utesluts annars från möjlighet att parkera på ett enligt reglerna korrekt sätt.

En äldre person utan smartphone eller en person med funktionsnedsättning kan ha svårt att uppfylla kraven på en riktig parkering.
– Det kan inte vara korrekt att vissa grupper utesluts från möjligheten att kunna göra rätt för sig i en parkeringssituation. De axplock ur rättspraxis som finns att tillgå från domstolarna är mycket nedslående och vittnar om en oförstående syn på bilister som försökt göra rätt för sig i en parkeringssituation och fått böter, säger Olle Haglund.

Det är ofrånkomligt att misslyckas med en parkering när det är omöjligt att betala i parkeringsautomaten eller när instruktioner saknas om parkeringsregler.
– Uppfattningen bland de som har kontaktat oss är att en orimligt hög bevisbörda läggs på privatpersonen i jämförelse med vad som krävs av parkeringsbolaget, säger Olle Haglund.

Det är generellt sett förarens ansvar att känna till parkeringsreglerna och se till att fordonet parkeras korrekt, men M Sverige anser att myndigheterna måste ändra lagstiftningen för att ge de rättstillämpande myndigheterna en ökad möjlighet att fria bilister som försökt följa reglerna, men som misslyckats till följd av omöjliga förutsättningar som tekniska fel.

Det brukar påpekas från myndigheternas sida att det finns undantag där föraren inte är ansvarig för fel som ligger utanför bilistens kontroll, om exempelvis parkeringsautomaten är ur funktion.
– De som kontaktar oss vittnar dock om att det är närmast omöjligt att övertyga parkeringsbolag och myndigheter med bevis för att föraren verkligen gjorde sitt bästa för att parkera korrekt och att tekniska problem orsakade böterna, säger Olle Haglund.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-26 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: M Sverige Olle Haglund P-bolag Parkeringsautomater Parkeringsböter