Fotograf: Göran Rosengren

Polisen redovisar Yrkestrafikveckan:

Cabotagekontrollerna som bortblåsta i statistiken

Under vecka 41 satte polisen extra fokus på den tunga trafiken. Under den insatsen, som för övrigt pågick i hela EU, kontrollerades totalt närmare 1 200 lastbilar här i Sverige ? och att kontrollerna behövdes, råder det inga tvivel om. Inför "Yrkestrafikveckan" talades det om att fokusera på cabotagetrafiken.
- Men i polisens summerande rapport finns det märkligt nog inte ens en kolumn för cabotage, konstaterar Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Yrkestrafikveckan har i stort applåderats av branschen, som menar att dessa kontroller är av stor betydelse för att stävja olagliga transporter och för att skapa bättre förutsättningar för konkurrens på lika villkor.

Men det finns också de som inte är lika entusiastiska. Transportarbetareförbundets ordförande kallar insatsen ”absurd”.  Det absurda menar Transport ligger i att kontrollerna utförs under endast en av årets 52 veckor.
– Det är ju en sanning med modifikation. För att uttrycka sig mer nyanserat så ser man att polisens engagemang i den tunga trafiken skiljer sig ganska rejält rent geografiskt. Man får dock inte glömma bort att trafikpolisen är en resurs som polischefer i en del regioner gärna använder för att stärka upp andra verksamheter i en prioritetsordning som respektive chef tvingas ta ställning till. Frågan ska alltså adresseras våra politiker, menar tidningen Proffs chefredaktör, Göran Rosengren.

Av de 1 197 lastbilarna som den svenska polisen kontrollerade i förra veckan, var 620 registrerade i Sverige, 540 i andra EU/EES-länder och 37 fordon i länder utanför EU/EES.

Den absolut vanligaste förseelsen var brott mot kör- och vilotiderna där det totala antalet överträdelser uppgick till 550 stycken.
– Man ska notera att det handlar överträdelser vilket inte är detsamma som att det är 550 chaufförer, understryker kommissarie Erling Andersson vid Polisens Utvecklingscentrum i region Mitt.

Vidare läser vi att 291 fordon hade tekniska brister varav 10 så allvarliga att det utmynnade i körförbud.

Även om man inför Yrkestrafikveckan pratade särskilt om att fokusera på cabotagetransporter, redovisas inte detta under en speciell punkt i statistiken.
– Det stämmer, säger Erling och förklarar vidare att inte heller han har full koll på hur många otillåtna cabotage som rapporterats.

I Helsingborg, region Syd, stoppades bland annat ett bulgariskt ekipage som visade sig köra otillåtet cabotage. Ekipaget kördes av en makedonsk chaufför som saknade förartillstånd och som dessutom saknade inresestämplar i sitt pass. Han omhändertogs därför enligt utlänningslagen. Åkeriet betalade förskottet på sanktionsavgiften om 40 000 kronor. 

I övrigt kan nämnas att man totalt i landet påträffade 46 överlastade fordon, 30 rapporterades för bristande lastsäkring, 56 saknade eller hade inte med sig YKB-bevis och/eller körkort. Även en del vapen, stöldgods och narkotika påträffades i samband med de kontroller som utfördes under förra veckans riktade insats mot yrkestrafiken.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-20 12:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonskontroller Trafikpolisen Trafiksäkerhet Yrkestrafikveckan