Fotograf: Göran Rosengren

Transports ordförande:

Absurt med yrkestrafikvecka för polisen

Transportarbetareförbundet pekar idag på det absurda i att polisen nu har ägnat en vecka åt att kontrollera den tunga trafiken på svenska vägar. Med tanke på hur det ser ut och hur bristerna påverkar trafiksäkerheten, svensk åkerinäring och drabbar många människor hårt så borde det alltid vara fokus på detta. Mer resurser behövs, liksom åtgärder som exempelvis gps-övervakning, det menar förbundets ordförande Tommy Wreeth.

Den här veckan har polisen inriktat sig främst på att utföra kontroller av den tunga yrkestrafiken med särskilt fokus på olaga cabotage. Idag är sista dagen av kontrollerna och under veckan som gått har polisen rapporterat in överlastade ekipage, livsfarligt lastade bilar, fordon med tekniska brister och också olagligt cabotage.

Transportarbetareförbundet är dock kritiska till att kontrollerna som de menar utförs så sällan och ser nu därför fram emot att få ta del av det sammanställda resultatet från polisen.
– Vi tycker naturligtvis att det är oerhört positivt att polisen kontrollerar den tunga yrkestrafiken utifrån olagliga utländska transporter, trafiksäkerhet och kör- och vilotidsregler. Men samtidigt är det absurt. Det här kan inte ske bara under en vecka om man ska stoppa den olagliga cabotagetrafiken som slår så hårt mot svensk åkerinäring, säger Tommy Wreeth ordförande för Transportarbetareförbundet. Vi kan inte ha utländska chaufförer som kör under slavliknande förhållanden i trafikfarliga bilar på svenska vägar.

Vidare menar Wreeth att fler åtgärder krävs för att få ordning på vägarna och skapa en sundare konkurrens.
– Vi vet att cabotagetrafiken är större än statistiken visar och vi har också hört berättelser från poliser under veckan som förstärker den bilden. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med problemet, innan fler svenska åkerier drabbas. En sådan åtgärd är gps-övervakning, en annan är anmälningsplikt vid lastning och lossning säger Tommy Wreeth. 

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-13 11:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Fordonskontroller Trafikpolisen Transportarbetareförbundet