DEBATTARTIKEL

Morell (SD): ”Lägg ner trafikpolisen!”

I en artikel från TT tas frågan om överlaster på våra vägar upp. Artikeln belyser den ökade risk som överlastade fordon innebär för trafiksäkerheten, men artikeln belyser också att överlaster skadar våra vägar.
Låt oss slå fast att överlaster är allvarligt ur trafiksäkerhetssynpunkt, ökar vägslitaget och påverkar det sunda företagandet negativt.

Hur har det kunnat bli så här? Artikeln noterar att antalet överlastade tunga fordon ökat från 23 till 45 procent, en dramatisk ökning under fem år. Artikeln skjuter in sig på ett problem som drabbar den seriösa åkerinäringen, utan att egentligen analysera uppgifterna lite djupare. Artikelförfattaren missar dessutom ett växande problem på våra vägar och det är de så kallade lättlastarna, eller mer korrekt lätta lastbilar med totalvikt på maximalt 3,5 ton.

Den här fordonstypen har ökat dramatiskt de senaste åren och de är rejält överlastade där upp till 400 procents överlast har noterats. Vid en kontroll som polisen gjorde fanns anmärkningar på 10 så kallade lättlastare av 20 kontrollerade, ett utfall på hela 50 procent. Mörkertalet på överlastade fordon är oerhört stort eftersom ytterst få kontroller utförs på den yrkesmässiga trafiken.

Trafikpolisen har under en rad av år minskat i omfattning och resultatet ser vi på landets vägar.

Måhända har någon räknat ut att det blir billigare med så kallade plåtpoliser än riktiga kontroller utmed våra vägar. Det får dock allvarliga konsekvenser för trafiksäkerhet, vägslitage och den sunda konkurrensen.

Att fordon rullar på våra vägar med 400 procents överlast krävs inte någon större fantasi för att förstå vilka konsekvenser det får.


Det är dags att återupprätta
en fungerande trafikpolis och bästa sättet är att lägga ner trafikpolisen i dess nuvarande utformning! Många av trafikpolisens enheter ligger idag ute på olika lokalpolisområden. Det får till konsekvens att enheterna utnyttjas i annan polisiär verksamhet och det resulterar i att den kriminella verksamheten ute på våra vägar frodas. Ty det är inte enbart överlastade fordon som är problemet på vägarna. Olaga yrkesmässig trafik, otillåten cabotagetrafik, fusk med kör- och vilotider, bristfällig lastsäkring, transport av farligt gods utan erforderlig utbildning, falska körkort, falska förarkort, smuggling av vapen, narkotika och inte minst människohandel.

Facit över en minskad trafikpolis förskräcker och för mer än åtta år sedan kunde duktiga poliser i Västra Götaland slå fast att den olagliga trafiken på våra vägar har kopplingar till annan kriminell verksamhet. Den kriminella verksamheten styrs ofta av utländska kriminella nätverk och de har bitit sig fast i vårt logistiksystem.

Visst har vi ett problem med överlastade fordon på våra vägar, men det är trots allt bara en liten del av de problem som kretsar kring den olagliga trafiken. För att möta detta bör alltså trafikpolisen läggas ner. Istället skapas en särskild enhet hos polisen som har till uppgift att kontrollera yrkesmässiga trafiken. Enheten skall vara frikopplad från den ordinarie polisverksamheten och skall bemannas av likställda tjänstemän som kan genomföra alla slags kontroller och dessutom lagföra de som begår brott.

Särskilda åklagare skall kopplas till verksamheten så att det verkligen leder till fällande domar, även om den misstänkte kommer från annat land. Ett beställaransvar värt namnet skall givetvis införas, så att den som nyttjar olaglig verksamhet också straffas.

Nu är det dags att gå från ord till handling för att öka trafiksäkerheten, minska vägslitaget, bromsa den kriminella aktiviteten på vägarna och trygga den seriösa transportnäringen.
Sverigedemokraterna driver den här frågan i riksdagen och hoppas att övriga partier inser vikten av en väl fungerande vägkontroll.

Thomas Morell
R
iksdagsledamot, Sverigedemokraterna och
före detta bilinspektör vid trafikpolisen

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-09 15:35
Kategori: Debatt
Taggar: Fordonskontroller Företagskontroller Överlast Sverigedemokraterna Trafikpolisen Trafiksäkerhet