Mikael Larsson (C) och Martina Johansson (C).

Centerpartister motionerar om effektivare trafikpolisverksamhet

Trafikpoliserna blir allt färre och många gånger används de som resurs i andra sammanhang inom myndigheten. För att råda bot på situationen föreslår de båda centerpartisterna Mikael Larsson och Martina Johansson i en motion att samverkan mellan trafikpolisen och utbildade fordonskontrollanter bör öka.

Larsson och Johansson är båda suppleanter i trafikutskottet. De pekar bland annat på det ökande antalet transporter på landets vägar och på vikten av att trafikanter följer gällande trafikregler.

Likaså betonar de att det krävs specialkompetens för att bedöma om en lastbilstransport sker enligt reglerna:
”Det krävs att man både kan bedöma fordonets korrekta lastning, läsa av färdskrivare, kunna genomföra flygande besiktningar, kontrollera att man inte överskridit cabotagereglerna med mera.”, skriver de i sin motion.

Lösningen menar de båda ligger i fler kontrollanter. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara utbildade poliser utan kan vara specialutbildade besiktningspersoner, menar de.
”På det sättet behöver polisen bistå med en person som kan stå för själva trafikövervakandet och invikningen av fordonet, medan kontrollanterna kan göra kontrollerna.”

Detta ska enligt Mikael Larsson och Martina Johansson föra det goda med sig att man ”frigör det antal trafikpoliser som krävs och kontrollerna blir mer effektiva.”.


I sin motion vill man
att Riksdagen ställer sig bakom det som anförs om att samverkan mellan trafikpolisen och utbildade fordonskontrollanter bör öka och att man tillkännager detta för regeringen.

Proffs kontaktar Martina Johansson för ett förtydligande. Vad är innebörden i uttrycket ”utbildade fordonskontrollanter”. Avser ni civilanställda poliser (likt bilinspektörer) eller menar ni att dessa fordonskontrollanter kan vara anställda i ett privatägt företag som myndigheten hyr in?
– Vi pekar inte ut den exakta lösningen utan det kan vara båda av de du exemplifierar. Vi tycker det är viktigt att lyfta frågan och så får man utreda och ta fram konkreta förslag till den bästa lösningen, svarar hon via mejl.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-11 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Fordonskontroller Riksdagsmotioner Trafikpolisen