Otillåtet cabotage, körtidsfiffel och mycket mer när

Trafikpoliser i region syd och väst kraftsamlade i Heberg

Under onsdagen möttes trafikpoliser från region syd och från region väst på kontrollplatsen på E6 vid Heberg, strax söder om Falkenberg. Syftet var att träffas för att arbeta tillsammans, för att på så sätt ta del av varandras arbetsmetoder, utbyta erfarenheter – men framförallt för att kontrollera den yrkesmässiga trafiken. Att det behövs blir tydligt när vi talar med några av de poliser som deltog i kontrollen i vilken man med gemensamma krafter kunde avslöja en hel del som inte stod rätt till.

Tillsammans lyckades trafikpoliserna från region syd och väst till exempel avslöja ett otillåtet cabotage, farligt godstransporter som inte höll sig till regelverket, liksom manipulation med förarkort, bristande lastsäkring, fortkörning med mera.
– Det sistnämnda hade vi lite extra koll på eftersom vi har så kallad hastighetsvecka den här veckan, förklarar Farid Umeflod, gruppchef på trafikpolisen i Helsingborg.

Bristande lastsäkring är väldigt vanligt förekommande säger Farid och pekar på att böterna för ett sådant brott är 1 500 kronor. Böter som föraren ska betala.
– Under gårdagen fick jag se foton som man tagit i region väst, där till exempel stora stålrullar fallit av från lastbilar under färd.

Med tanke på vilka konsekvenser dålig lastsäkring kan få, kan man ju fundera på om bötesbeloppet för föraren kanske borde justeras upp, beroende på allvarlighetsgrad, till det maximala beloppet som gällande lagstiftning medger, 4 000 kronor? Och kanske även att åkeriet skulle få någon form av företagsbot/arbetsgivaransvar som får en avskräckande effekt, förslagsvis tio- eller 20-fallt högre än förarböterna?
– Det kan man absolut tycka enligt min högst personliga uppfattning. Sedan har vi ju den konkurrensmässiga effekten som inte ska glömmas bort. Genom att strunta i att säkra lasten kan man ju hinna med fler transportuppdrag, vilket då blir till nackdel för de åkerier som inte vill tumma på säkerheten, inflikar Farid Umeflod.

En förare i ett utländskt ekipage ertappades med att ha plockat ut och satt i sitt förarkort lite då och då för att på så sätt kunna köra mer än vad kör- och vilotidsreglerna säger.
– Han hade dessutom kört för fort och inte heller säkrat lasten på föreskrivet sätt. Det hela slutade med 5 500 kronor i böter, förklarar Farid.


Dagens första ekipage som
Farids kollega Peter Ban tar sig an på kontrollplatsen visar sig vara ett otillåtet cabotage.
– Vi tände upp invinkningssystemet på motorvägen vilket innebar att tre ekipage svänger in på kontrollplatsen. Det som jag tog hand om kunde jag snabbt konstatera rörde sig om ett otillåtet cabotage, förklarar Peter.

Ekipaget bestod av en polsk dragbil med svenskregistrerad trailer. Den aktuella transporten hade påbörjats i Trelleborg och var på väg till Borås. Transportdokumenten var inte alls i den ordning som krävs och därmed var saken klar.

Förskottet på sanktionsavgiften, 40 000 kronor, betalades förhållandevis snabbt och ekipaget behövde därför inte klampas. En ny, ”laglig” dragbil försedd med korrekta handlingar kunde därefter ta över trailern.

En farligt godstransport, ett svenskt linkekipage, som vinkas in visar sig inte heller följa reglerna.
– Det saknades godsdeklaration på den tömda men ej rengjorda tanken. Och dessutom hade föraren en passagerare utan ADR-intyg med sig i hytten, berättar trafikpolis Christer Hansson.

Böterna landade på 5 500 kronor. Den ”obehöriga” passageraren fick fortsätta resan i personbil.

Du som läser Proffs vet att trafikpolisen, i landets alla regioner, gör ett enastående jobb i sina respektive områden. När de, som i det här fallet, träffas i regionöverskridande ”samverkansövningar” blir resultatet ännu bättre. Och erfarenhetsutbyte är så klart en viktig del i polisens arbete för att kunna utveckla sitt arbete mot transportfuskarna. Proffsredaktionen ser därför fram emot fler tillfällen att kunna skriva den här typen av artiklar.

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-19 16:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Fordonskontroller Heberg Region Syd Region Väst Trafikpolisen Transportfusket