DEBATTARTIKEL

Morell (SD) vill se tuffare tag mot fusket:

”Företag som nyttjar olagliga transporter sponsrar de kriminella”

Tillbringade 383 mil på vägarna i Norge och Sverige under semestern. Resultatet är nedslående då jag enbart såg tre polisbilar, två i Norge och en (1) i Sverige. Är det konstigt att det ser ut som det gör på våra vägar?
Så inleder Thomas Morell (SD) sin debattartikel som tar avstamp i en insändare debattartikel som vi publicerade den 26 juli, signerad Tobias Krans.

Polisledningen har konsekvent utarmat trafikpolisen och i vissa regioner har trafikpolisen flyttats ut på lokalpolisområden. Av någon outgrundlig anledning har man fastnat i tanken att kameror skall lösa trafikbrotten och effekterna av detta ”feltänk” ser vi nu.

De som har vägen som arbetsplats ser dagligen förare som kör om trots möte, eller begår andra allvarliga trafikbrott! Falska handlingar och manipulerade färdskrivare är numera vardagsmat.

Antalet döda i trafiken ökade dramatiskt förra året trots att de så kallade trafiksäkerhetskamerorna aldrig tidigare varit så många. Statistiken visar också att rattfylleri och drogrelaterade dödsolyckor ökar, ett problem som ingen kamera i världen kan lösa.

Den olagliga yrkesmässiga trafiken tar dessutom allt större andelar av vårt logistikflöde, inte sällan är den olagliga trafiken en förutsättning för att forsla ut stöldgods ur landet.

De internationella stöldligornas framfart i Sverige visar sig i försäkringsbolagens statistik. Bolagen ersätter gods för närmare tre miljarder kronor årligen. En hissnande summa pengar som försäkringskollektivet får betala, det vill säga du och jag.

Gelins KGK


Det är direkt provocerande
när regeringen uppenbarligen inte förstår hur den kriminella verksamheten är organiserad och hur enkelt de kriminella kan operera i Sverige.

De företag som nyttjar den olagliga transportverksamheten sponsrar indirekt de kriminella nätverken. För att komma tillrätta med den här typen av brottslighet måste det ske avsevärt fler kontroller på väg, kopplat till rejäla sanktioner och ett mycket tydligt beställaransvar.

Vi har fått en situation i Sverige, där utländska åkerier och förare mer eller mindre åker i någon form av gräddfil. De riskerar knappast några böter eller andra åtgärder eftersom antalet trafikpoliser är allt för få.

Skulle de mot all förmodan bli stoppade och rapporterade för allvarliga brott lägger åklagarna ner ärendena i allt för många fall. Allmänhetens förtroende för vårt rättssystem naggas rejält i kanten när uppenbara brott inte leder till straff. Alldeles oavsett brott eller nationalitet måste det få konsekvenser om man bryter mot gällande lagstiftning.

Trafikpolisens utevaro på våra vägar får katastrofala följder för trafiksäkerheten, men det påverkar också en hel yrkeskår inom både buss och åkerinäring. Medvetet fusk och allvarliga tekniska brister hos utländska ekipage leder allt för sällan till åtgärder från ansvariga myndigheter, samtidigt som mindre överträdelser hos svenska åkerier växlas upp till orimliga nivåer på sanktionsavgifterna.

Vi Sverigedemokrater vill införa en särskild trafikenhet inom polisen, vars uppgift blir att kontrollera den yrkesmässiga trafiken. Med dessa åtgärder stärker vi den seriösa åkerinäringen och höjer trafiksäkerheten rejält! Med synliga kontroller på väg motiveras även övriga trafikanter att följa lagen och därmed ökar säkerheten.

Thomas Morell
Riksdagsledamot,
Sverigedemokraterna

Läs även Tobias Krans insändare, ”Konkurrensen tuffare när tunga gruppen blir lättare

Gelins KGK

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-08 10:22
Kategori: Debatt
Taggar: Fordonskontroller Politik Sverigedemokraterna Trafikövervakning Trafikpolisen