Från vänster: Jan Nilsson, Michael Scheffler och Bjarne Ringström.

Michael åtalades för försvunnen ADR-etikett

Michael Scheffler från Halmstad, har kört sedan 1986 och har de senaste sexton åren kört ADR för samma företag utan anmärkning. Idag stod han i Tingsrätten åtalad för brott mot lagen om transport av farligt gods. Han ska ha haft uppsåt och varit oaktsam.

Med sig till Helsingborgs Tingsrätt hade Michael Scheffler kollegorna Jan Nilsson och Bjarne Ringström. Bjarne var också den som företrädde Michael under förhandlingarna.

Michael framhåller att han är oskyldig. Det har han gjort ända sedan november 2015 då han på kontrollplats Helsingborg Norrgående stoppades av poliserna Tobias Rehn och Ulrika Mattisson och han vägrade skriva på boten.
– Jag hade lossat lut, tvättat av etiketterna och åter satt i dem i hållarna, säger han. Jag har alltid samma rutiner, men när jag stannas, har en etikett försvunnit, berättar han.

Enligt förare som kör mycket ADR, är det inte ovanligt att så sker och många har extraetiketter med sig, så även Michael som inte anser sig skyldig till brottsrubriceringen och tänker driva saken hela vägen.

Innan förhandlingarna frågar Proffs åklagare Claudio Gittermann om han vet skillnaden på skylt- och etiketthållare, men han blir oss svaret skyldig. Den frågan kom att bli en kärnfråga under förhandlingen. Som vittne för polisen, hade Ulrika Mattisson från Malmö, kallats.

När åklagaren lagt fram fallet, ber Bjarne honom utveckla påståendena ”uppsåt” och ”oaktsamhet”. Åklagaren hävdar det är chaufförens ansvar att hålla koll. Därefter kallas polisen in och redogör för kontrollen. Bjarne lyfter att hållaren som är aktuell, är typgodkänd och uppfyller internationella krav.
– Var det något fel på den, frågar han Mattisson.

Svaret blir nej, men det måste finnas en etikett på plats, understryker hon.

Åklagaren frågar om etiketten kan ha trillat av.
– Nej, svarar Mattisson. Det är inte vanligt att det sker.

Bjarne ifrågasätter då hur hon kan uttala sig om hur vanligt det är då hon aldrig själv kört ADR. Hur kan hon veta bättre än dem som dagligen kör ADR?
– Vi utför dagligen kontroller och ser att bristerna är vanligare på containers, svarar hon. Och vi ser sällan etiketter i vägrenarna. 

Bjarne anser polisen har viktigare uppgifter än att titta i vägrenen efter etiketter och tar så fram etikett- och skylthållare för att demonstrera skillnaderna och att skylthållaren idag, enligt lag, måste ha ett lås, men det gäller inte den andra hållaren. Han frågar Mattisson varför hon tror förare har extra etiketter med och hon menar att det kan vara för att byta dem när de blir slitna.

Därefter pressar Bjarne henne med frågan om det faktisk är så att de har extra med för att det är vanligt att de trillar av och att det faktiskt är möjligt att Michaels kan ha trillat av.
– Ja, svarar hon, varpå Bjarne snabbt klipper av, tackar och säger ”inga fler frågor”.

Även om det kommer nya etikettskyltar med lås, är fortfarande de traditionella godkända 

I sin slutplädering säger åklagaren att om man inte kan finna uppsåt och oaktsamhet, ska åtalet ogillas. Bjarne framhåller åter att uppsåt och oaktsamhet inte finns eftersom en förare endast kan kontrollera när fordonet står stilla, varför åtalet ska ogillas.

Dom meddelas 3 juni och Bjarne har redan börjat förebereda ett överklagande.

Om artikeln

Publicerad: 2016-05-20 16:21
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Helsingborg Rättsfall Trafikpolisen