Stärkt skydd vid transport av farligt gods

Regeringen har idag beslutat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Transportstyrelsen ska redovisa åtgärder för att stärka och utveckla transportskyddet vid transport av farligt gods på land. Förslagen ska förebygga, hindra och begränsa att obehörigt förfarande med farligt gods vid transport på land orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Uppdraget innefattar såväl olycksförebyggande som brottsförebyggande aspekter och ska redovisas i en gemensam rapport till Regeringskansliet senast den 30 april 2013.

Om artikeln

Publicerad: 2012-11-01 15:15
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Regeringsbeslut Transportstyrelsen