Trots farligt gods i lasten, var det bulgariska ekipaget inte ADR-skyltat. Något som rederiets fraktchef ser som oacceptabelt och som kommer att utredas vidare. I Helsingborgs hamn fick ekipaget dock stå kvar tills en ny dragbil ordnats fram samt att böterna hade betalats.

Bulgarisk chaufför mörkade ADR-gods på Scandlinesfärja

Kustbevakningen: "Saknade det mesta av säkerhetsutrustningen"

Under Kustbevakningens hamnkontroll i Helsingborg i går, stoppades bland annat ett bulgariskt ekipage, som åkt med färjan utan att föraren hade deklarerat sin farliga last av klass 5 och 8. I princip all nödvändig säkerhetsutrustning saknades, fordonet hade inte ens hållare för ADR-skylt. I Helsingborgs hamn blev det stopp för fortsatt färd.
- Oacceptabelt, säger rederiets fraktchef.

Karin Sundh jobbar på Kustbevakningen och har ADR, farligt gods, som specialitet. Under tisdagen jobbade hon, tillsammans med kollegan Arvid Tedvik, i Helsingborgs hamn och utförde då ett stort antal godskontroller.

Vid 18-tiden rullar ett bulgariskt ekipage in på tullens område vid Scandlines färjeterminal i Helsingborg. Karin Sundh på Kustbevakningen observerar ekipagen som närmar sig uppställningsplanen där hon och kollegan Arvid står.

Några farligt-godsskyltar kunde Karin inte se på lastbilen, men rutinmässigt ber hon föraren att visa frakthandlingarna.
– Då ser jag ett UN-nummer på ett av dokumenten och förstod genast att det fanns ADR-gods på bilen, berättar hon.

Nu kunde det ju vara så ”enkelt” att chauffören bara hade missat att vända fram ADR-skyltarna. Men så var det inte.
– Nej, det fanns inte ens fästen för någon ADR-skylt på dragbilen. Det saknades dessutom det mesta av den säkerhetsutrustning som skulle medföras den här transporten.

Även chaufförens ADR-intyg väckte frågor.
– På förarens intyg angavs endast klass 1. Inga andra klasser. Det uppfyller därmed inte de internationella kraven enligt 82285 i MSBFS 2015:1, som bland annat beskriver hur ADR-intyg ska vara utformade, förklarar trafikpolis Richard Karlsson, som bistod Kustbevakningen under kontrollen.

ADR-intyget som föraren visade upp kan tänkas uppfylla nationella, bulgariska lagar. Men utanför landets gränser finns internationella regler att hålla sig till.
– Det kunde vi konstatera, att det aktuella intyget såg inte alls ut så som det ska göra.

Det faktum att ekipaget nyss åkt med Scandlines färja på rutten Helsingör – Helsingborg, oskyltat men med ADR-gods, väcker starka reaktioner på rederiet.
– Detta är helt oacceptabelt, kommenterar Peter Kesting, fraktchef på HH Ferries Group, som seglar på rutten under Scandlines varumärke.

Kesting kan dock inte uttala sig i detalj om hur farligt bulgarens ”tilltag” egentligen var i praktiken.
– Jag har inte varit i kontakt med kunden och har därför inte alla detaljer om det som inträffat. Men jag känner till händelsen och varje överträdelse mot våra regler är kritisk, menar han.

Speditören fick i samband med kontrollen primärt två uppgifter. Den första handlade om att ordna med betalningen av böterna, som landade på 10 000 kronor. Den andra uppgiften bestod i att ordna fram en ny dragbil, med rätt utrustning och med en chaufför som har dokumenterad behörighet att köra ADR-gods, innan färden kunde fortsätta vid lunchtid idag, onsdag.
– Vi kommer absolut att följa upp det här ärendet, avslutar Peter Kesting på HH Ferries.

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-23 17:22
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Helsingborg Kustbevakningen Scandlines Trafikpolisen