Trailer full med farligt gods åkte oskyltad med Oslofärja

Får böta 66 000 kronor

En holländsk chaufför lurade sig ombord på ett fartyg mellan Oslo och Fredrikshamn utan att deklarera att lasten bestod av farligt gods. För detta får han nu betala dyrt. Chauffören dömdes nyligen till böter på 52 000 danska kronor (motsvarande närmare 66 000 svenska).

Chauffören av en holländsk lastbil dömdes nyligen av domstol i Danmark till böter på 52 000 danska kronor (motsvarande närmare 66 000 svenska) för avsaknad av märkning på lastbilen och anmälan av transport av farligt gods.

Det var den 28 december som Tungvognscenter Syd kontrollerade ekipaget som körde söderut på E45 på Jylland. Chauffören visade upp en handskriven CMR-fraktsedel där det stod att han i sin kyltrailer transporterade 24 ibc-tankar innehållande något som gick under benämningen Cymel.

Eftersom den danska polisen inte kunde lista ut vad Cymel var, valde man att öppna upp trailern.

När dörrarna öppnats möts poliserna av en doft som kändes ”brandfarlig”. Etiketterna på tankarna var vända mot varandra vilket gjorde det svårt för polisen att läsa dem.

Snart stod det klart att tankarna innehöll lösningsmedlet Xylen, ett brandfarligt ämne som dessutom är skadligt vid hudkontakt och vid inandning – och något som alltså ska transporteras som farligt gods.

Eftersom lastbilen inte var märkt med farligt godsskylt innebar det överträdelse av den Europeiska konventionen om internationella transporter av farligt gods, ADR-konventionen.

Chauffören berättade också att han hade rest med färjan från Oslo till Fredrikshamn den gångna natten och en kontakt med rederiet visade att lasten ombord inte var anmäld som farligt gods.

Det innebar en överträdelse av lagen om säkerhet till sjöss enligt IMDG-reglerna som ställer krav på emballering, märkning och förvaring av farligt gods till sjöss.

Chauffören var dessutom ägare till lastbilen och hade, hör och häpna, ADR-intyg. Det fanns även brandsläckare och annan för ändamålet nödvändig säkerhetsutrustning.

Med de nämnda överträdelserna av diverse bestämmelser slutade bötessumman för chauffören på 52 000 danska kronor, varav 40 000 för att inte ha anmält det farliga godset till rederiet, 8 000 för avsaknad av märkning på lastbilen och 4 000 för saknade transportdokument.

Chauffören erkände förseelserna och betalade böterna på platsen.

Efter att ha märkt sitt fordon och skaffat fram korrekta transportdokument kunde han fortsätta sin körning söderut.

Om artikeln

Publicerad: 2018-01-17 19:03
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Danmark Farligt gods IMDG Tungvognscenter Syd