Åkeriet fick rätt mot Transportstyrelsen i Förvaltningsrätten.  "En seger för åkerinäringen", säger Kent Davidsson, kör- och vilotidsexperten i Helsingborg som företrädde åkeriet i rätten. Åkeriet fick rätt mot Transportstyrelsen i Förvaltningsrätten. "En seger för åkerinäringen", säger Kent Davidsson, kör- och vilotidsexperten i Helsingborg som företrädde åkeriet i rätten.

Transportföretagen: ”En seger för åkerinäringen”

Förvaltningsrätten i Falun ansluter sig till Transportföretagen och Sveriges Bussföretags linje i en nyligen förkunnad dom. Det är inte rimligt att ett företag ska betala sanktionsavgift för förseelser mot kör- och vilotidsreglerna som en förare gör sig skyldig till när denne arbetar åt annan uppdragsgivare.

Fallet, som Transportföretagen bevakat då sakfrågan diskuteras i deras nätverk för kör- och vilotider, handlar om att Åkeri A anlitar förare från ett bemanningsföretag och vid två tillfällen får en förare för kort dygnsvila respektive veckovila. Men inte när han kör för Åkeri A.

När föraren avslutar arbetspasset hos Åkeri A är allting korrekt. Det är när föraren sedan kör för Åkeri B som överträdelserna begås.

Transportföretagen förklarar att Transportstyrelsen menar att eftersom föraren först kör åt Åkeri A, räcker det för att det åkeriet ska anses ansvariga för överträdelsen.

Att åkerier ska hålla koll på sina förares kör- och vilotider, anställda och inhyrda, är det nog ingen som ifrågasätter, men åkerier och bussföretag har fått sanktionsavgifter när förare begått överträdelser hos ett annat företag efter avslutat pass. Det kan låta osannolikt, men så är det, förklarar Transportföretagen.

I februari prövas så ett sådant fall i förvaltningsrätten i Falun och domstolen ger åkeriet rätt. Transportstyrelsen valde att inte överklaga och domen har därför vunnit laga kraft.
– Ett mycket glädjande domslut. Äntligen vinner det sunda förnuftet. Vi hoppas nu att domen blir vägledande för Transportstyrelsens hantering av liknande ärenden framöver, säger Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Transportföretagens nätverk för kör- och vilotider, som består av representanter för både åkeri- och bussföretag, har vid flera tillfällen lyft konkreta exempel till Transportstyrelsen för att visa de orimliga konsekvenserna tillämpningen av regelverket får för åkerier och bussföretag som hyr in förare eller har förare som kör åt flera bolag.

Fram till nu har de talat för döva öron. Transportföretagens kör- och vilotidsexpert Kent Davidsson som företrädde Åkeri A, säger att alla han pratade med sade att man aldrig skulle få rätt i förvaltningsrätten.
– Men det lönade sig att överklaga och detta är en seger för åkerinäringen, säger Kent Davidsson.