Transportföretagen

Listar alla artiklar taggade med: Transportföretagen

Transportföretagen utlyser ny tävling

”Nästa Stopp: Fordonstekniska utbildningar”

Motorbranschens Arbetsgivareförbund, som är ett av förbunden inom Transportföretagen, bjuder nu in landets alla gymnasieskolor med fordonstekniska utbildningar till tävlingen "Nästa stopp: Fordonstekniska programmet!", där första pris är hela 60 000 kr.

Elektrifieringskommissionens handlingsplan är en bra start

Transportföretagen välkomnar Elektrifieringskommissionens handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. De vill se satsningar både på eldrivna transportfordon, elektrifiering av de stora vägnäten samt en långsiktig plan för laddinfrastrukturen. Samtidigt är det viktigt att landets vägunderhåll inte glöms bort.

Transportföretagens elbilskurser har nu nått 300 fordonsyrkeslärare

I dagarna passerade precis 300 utbildade yrkeslärare inom el och hybridfordonsteknik. När en ny läroplan kom till gymnasieskolans fordonsprogram, bland annat innehållande el och hybridbilsteknik, såg Transportföretagen direkt behovet av att fortbilda yrkeslärarna. Utbildningen som togs fram har nu arrangerats på ett tiotal orter runtom i landet. 165 yrkeslärare utbildades 2020 och ytterligare 140 yrkeslärare kunde utbildas under hösten.

Edströmska gymnasiet först att bli Transportcollege

Nu har Edströmska gymnasiet i Västerås tagit emot Sveriges första certifiering som Transportcollege. Det firades på skolan i närvaro av representanter från både kommun och transportbranschen. De största vinnarna är eleverna som får ett kvitto på utbildningens höga kvalitet.

Fortsatt stopp i arbetsmarknadsutbildningarna till yrkesförare

Som Transportföretagen tidigare rapporterat är Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar riktade till yrkesförare stoppade. Anledningen är att Arbetsförmedlingens upphandling av utbildningarna överklagats.

Svenskt vägnät fortsätter att förfalla med ny plan

Trafikverket presenterade igår förlag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022-2032. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen, räcker inte medlen till för att stoppa förfallet på vårt vägnät. Det gäller såväl det lågtrafikerade som det högtrafikerade vägnätet enligt Trafikverket.

Transportföretagen lanserar jämställdhetsguide

Allt fler kvinnor söker sig nu till transportbranschens yrken och utbildningar, men fortfarande utgör de bara drygt 20 procent av de anställda. För att ta lead i en mer jämställd kompetensförsörjning driver Transportföretagen projektet Framfart. Nu lanserar Framfart en jämställdhetsguide för att hjälpa företag att ta nästa kliv i jämställdhetsarbetet.

Ovilja mot lagändring försvårar omställningen

Transportstyrelsen anser att det inte bör införas undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort. Det framgår av Transportstyrelsens rapportering av regeringsuppdraget att utreda förutsättningarna för att köra vissa fordon som drivs med alternativa drivmedel med körkortsbehörigheten B, som publicerades på måndagen.

11,5% fler tjejer antagna till fordons- och transportprogrammet

Antalet elever som antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram uppgår läsåret 2021/2022 till 3645 elever. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med för ett år sedan. Samtidigt är andelen antagna till gymnasieskolans yrkesutbildningar konstant. Det visar färsk statistik från Skolverket. Statistiken visar också att andelen tjejer som antagits till fordons- och transportprogrammet fortsätter öka med hela 11,5 procent.

Kraftigt ökat behov av kompetens i transportsektorn på parallella spår

Transportbranschen behöver betydligt mer personal än vad de offentliga utbildningarna kan få fram. Dessutom, i och med elektrifiering och digitalisering, kommer kompetenskraven av utvecklas i en rasande takt. Detta stod klart under konferensen ”Framtidens Kompetens” anordnad av Transportföretagen.