Transportföretagen

Listar alla artiklar taggade med: Transportföretagen

Större efterfrågan på fossilfria lastbilar med växande paketvolym

Första kvartalet 2024 skickades 48,2 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige, varav 0,4 miljoner var större varuförsändelser och resterande del utgjordes av e-handelspaket upp till 20 kilo.
Paketvolymen växte fortsatt starkare än e-handelsförsäljningen sett i kronor. Det indikerar att svenskarna har fortsatt shoppa på nätet, men att paketens innehåll har lägre värde än tidigare.
Det visar sammanställning av Transportföretagens paket-index för första kvartalet 2024.