Här laddas en elektrisk lastbil på Norrbottens snabbaste laddstation för tunga transporter i Öjebyn. Foton: Mats Engfors/Fotographic. Här laddas en elektrisk lastbil på Norrbottens snabbaste laddstation för tunga transporter i Öjebyn. Foton: Mats Engfors/Fotographic.

Zpark, Chalmers, Einride och RISE i samarbete om hållbar energilagring

Zpark Energy Systems tillkännager ett banbrytande samarbete med Einride, Chalmers tekniska högskola och RISE (Research Institutes of Sweden). Partnerskapets mål är att utforska nya cirkulära affärsmodeller för elektriska fordon och laddningslösningar. Projektet, med stöd från FFI (Fordonsstrategisk Forskning & Innovation), har pågått sedan Q3 2022 och sträcker sig till början av 2025.

Projektet fokuserar på att undersöka användningen av uttjänta batterier från elektriska fordon som stationära energilagringssystem för att ladda tunga elektriska lastbilar.
– Vår ambition är att förbättra kostnadseffektiviteten i ett elektrifierat transportsystem och samtidigt minska belastningen på elnätet genom att ge uttjänta fordonsbatterier en andra chans, säger Ellinor Eriksson projektkoordinator på Zpark Energy Systems.

Med transportsektorn som en betydande källa till klimatutsläpp i Sverige, blir ökad cirkularitet avgörande för att uppnå klimatmålen. Projektet kommer att genomföras i tre faser, där Zpark kommer att bygga en fullskalig stationär batteriladdningsstation som drivs av LFP-batterier i andra livet.

Hållbarhet är kärnan i allt man gör på Einride, säger Andreas Allström, Director of Public Funding and Research Collaboration på Einride.
– Vi är glada att vara en del av detta samarbete som belyser batteriers livscykel i våra fordon. Projektet stämmer överens med vårt arbete för att öka effektiviteten och minska kostnaderna för elektrisk fraktmobilitet, säger han.

Chalmers tekniska högskola ser fram emot att bidra till forskningen om elektrifiering av transportsystemet och hanteringen av degraderade fordonbatterier, säger Patricia van Loon, docent vid Chalmers. Projektet samfinansieras av FFI och har pågått sedan Q3 2022 och beräknas vara klart under början av 2025.