Utsläpp

Listar alla artiklar taggade med: Utsläpp

100% fossilfria transporter hos Coca-Cola i Sverige

Som ett resultat av målmedvetet arbete tillsammans med transportörer använder Coca-Cola i Sverige nu 100% fossilfritt drivmedel i alla inrikestransporter.

Rökförbud även i lastbilshytten och Euro 6 i Nederländerna

Från och med den 1 januari 2022 är det rökförbud på arbetet och det gäller även i lastbilshytten, skriver tyska Eurotransport. Dessutom skärps utsläppskraven i gröna miljözoner där utsläppen ska uppfylla minst Euro 6. 2025 kommer även nollutsläppszoner att finnas.

Rena och höginblandade biodrivmedel befrias från koldioxid- och energiskatt under 2022

Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt under 2022. Detta i enlighet med ett statsstödsgodkännande från Europeiska kommissionen. Det är i dagsläget oklart om ytterligare förlängningar av statsstödsgodkännandet kommer att kunna medges.

Lidl och Einride accelererar elektrifieringen av transporter

Lidl Sverige har sedan 2017 haft ett samarbete med teknikföretaget Einride – den ledande leverantören av elektriska och autonoma transportlösningar. Hösten 2020 inleddes elektrifieringen av Lidls distribution i Stockholmsområdet och nu utökas samarbetet till att omfatta fler butiker och turer. Därmed beräknar Lidl att minska sina CO2-utsläpp med cirka 250 ton under nästa år.

Gräddfil för gröna lastbilar i Göteborgs hamn

För att motivera godstransportföretagen att snabbare öka andelen utsläppsfria lastbilar, går två av Göteborgs hamns största terminaloperatörer samman i ett nytt projekt vid namn ”Green Priority”. Genom att ge kunder som fokuserar på eldrift tydliga effektivitetsvinster vill man accelerera övergången till utsläppsfria lastbilar i hamnen.

Europeiska transport- och logistikindustrin uppmanar EU-kommissionens ordförande att vidta åtgärder mot Österrike

Österrikes policy att begränsa godstransporter på väg i Tyrolen hindrar alltmer möjligheten att tillhandahålla tjänster och transportera varor genom en av de viktigaste transitkorridorerna i EU, Brennerpasset, med cirka 7 000 lastbilsrörelser per dag.

Unik genomgång av möjligheter att minska mikroplast från vägtrafiken

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

Transportmässan 2021: MAN med fokus på el-drift

MAN presenterar kanske det bästa sortimentet någonsin när dörrarna snart öppnas till Transport 2021. Det kommer att finnas något för alla när MAN presenterar både helt nya lastbilar, ett mycket brett skåpbilsprogram samt såväl stads- som turistbussar.

Forskning om mikroplastpartiklar från däck kan leda till åtgärder

Forskningsområdet mikroplast från däck- och vägslitagepartiklar är stort och nytt och mycket kunskap saknas än trots flera nationella och internationella initiativ de senaste åren. VTI har på uppdrag av regeringen under 3,5 år forskat inom ett antal olika områden och bidragit till viktiga pusselbitar.

Revideringen av Eurovinjetten är i mål

Nu har man alltså rott iland förändringar av Eurovinjetten, vägskatten, som fordon måste betala för att köra exempelvis på de svenska vägarna. Pengar från vägskatten ska gå tillbaka till infrastrukturen i form av bland mycket annat vägunderhåll, bullerminskning och utsläpp. Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), säger att fordonstillverkare såsom Scania och Volvo gynnas av de nya bestämmelserna.