Forskare undersöker förutsättningar för vätgasdriven tung trafik

Vätgas har stor potential som fossilfritt drivmedel, men för att få genomslag behöver tekniken utvecklas och flera utmaningar lösas. I en studie finansierad av Trafikverkets forskningssatsning Triple F, ska IVL tillsammans med projektpartners undersöka vad det finns för förutsättningarna för den tunga trafiken att ställa om till vätgas.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver accelereras.
– Transportindustrin står för en stor del av koldioxidutsläppen och det behövs fler åtgärder, särskilt för den tunga trafik som inte är lika enkel att elektrifiera, säger Sara Svedberg, transport- och mobilitetsforskare på IVL.

Vätgasdrivna fordon bedöms kunna få en viktig roll inom delar av den tunga trafiken där elektrifiering passar sämre. När infrastruktur för tankning nu håller på att etableras har branschen, tankstationsägare och fordonsindustrin, identifierat att det behövs ett objektivt beslutsunderlag kring fordonens prestanda och hur dessa fungerar i praktiken.

Det behövs för att kunna ge relevant information inför investeringar och satsningar.
– Men även för att identifiera områden som behöver vidareutvecklas, så det är något vi kommer att ta fram, säger Sara Svedberg.

Projektet ska även titta på vad det finns för tillverkningsmöjligheter för vätgas i Sverige och om det går att hitta synergier med andra industrier som hanterar vätgas.
– Det är viktigt att ta vara på den samverkanspotential som finns, det kommer ge mycket bättre förutsättning för att planera tankstationer till exempel, säger Sara Svedberg.

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut sp, bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.