Genrebild. Genrebild.

Erikssons åkeri i Tomelilla rullar vidare med Erikssons Greenroad

Erikssons Åkeri i Tomelillas fordon har fått trafiktillstånd på dotterbolaget Erikssons Greenroad beviljat. Stormen tillståndsindragningen hos Megit AB orsakade har man ridit ut genom förändringar inom sina egna bolag, flytta fordon till trafiktillstånd inom den egna verksamheten, att kunder inte reagerat, men även tack vare hjälpen från andra åkerier som upplåtit lediga platser på sina trafiktillstånd så att fordonen kunde rulla vidare på nyttjanderättsavtal.

Den 20 september i år drar Transportstyrelsen in såväl trafik- som gemenskapstillståndet för Megit, ett av dotterbolagen till Erikssons Åkeri i Tomelilla vars fordon har legat på Megits tillstånd. ”Det som skett inte är uppsåtligt utan beror endast på den mänskliga faktorn. En liten miss som fått stora konsekvenser” sade åkeriets jurist Claes Svensson då.

Transportstyrelsens beslut överklagads till förvaltningsrätten som nekar inhibition och kammarrätten beviljar inte prövning av ärendet.

Åkeriets fordon börjar i samband med tillståndsindragningen flyttas över till andra trafiktillstånd inom bolaget, men även till andra åkerier på nyttjanderättsavtal. Trots detta fanns det under en tid ett antal ekipage som fortsatte att rulla i trafik hos både stora och små kunder som, trots att de uppmärksammats på situationen, valde att inte kommentera trots att ekipage utan tillstånd körde deras produkter.

Att använda sig av nyttjanderättsavtal är lagligt, men det ska understrykas att körningarna som utförs med ett fordon på nyttjanderättsavtal måste faktureras av företaget vars tillstånd fordonet rullar på. Att ha lediga platser på ett eget trafiktillstånd kan exempelvis öppna för en tillfällig kapacitetshöjning då man kan behöva ta in fler fordon.

Ett åkeri stack ut då de på mindre än en vecka anmälde ett stort antal av Megits fordon på nyttjanderättsavtal. Vi kontaktade åkeriet för att utröna anledningen till att de på så kort tid behövde så många fler fordon. Hade man kanske tagit hem ett stort avtal? Åkeriets representant vill verkligen inte alls svara på våra frågor.
– Jag vill inte svara på några frågor. Det är inte er sak. Det är min ensak. Jag svarar inte på några frågor och så är det bra med det, säger mannen och samtalet avslutas.

Bland annat ellastbilarna, hamnar på trafiktillståndet hos Erikssons Greenroad som är ett annat dotterbolag till moderåkeriet som enligt jurist Claes Svensson har en högre miljöprofilering. En trafikansvarig anmäls och under tiden kunde dessafordon köras vidare på tillståndet med plats för 12 fordon. Enligt Claes Svensson hade man redan tidigare planerat att flytta över fordonen till Greenroad, men att detta nu fick skyndas på.

En annan åtgärd som vidtas är att det söks trafiktillstånd för cirka 120 fordon för ett annat åkeri med anknytning till Erikssons Åkeri.

Eftersom det var planerat att flytta fordonen till Erikssons Greenroad, ansöktes det även där om trafiktillstånd för cirka 110 fordon. Måndagen den 9 september beviljar Transportstyrelsen ansökan och samma dygn flyttas fordonen över till dotterbolaget och kan nu köra vidare i Erikssons Greenroads regi.

Vi kontaktar Transportstyrelsen som säger att vid ett tillsynsärende är det Transportstyrelsen som har bevisbördan på ett annat sätt än vid en ansökan.

I det aktuella ärendet gjorde Transportstyrelsen en omfattande utredning som innefattade bland annat kontroll av transportavtal, kontoutdrag, avtal för förare och en rad handlingar för Erikssons Greenroad för att se om det fanns fler personer med bestämmande inflytande som borde prövas för tillståndet.
– Vi kunde inte visa att det fanns andra personer med ett sådant inflytande. Det fanns omständigheter i ärendet som gjorde att vi ansåg det befogat att utreda om det fanns fler personer som skulle omfattas av prövningen, säger Transportstyrelsen.