MEGIT AB fick nej i kammarrätten

När Transportstyrelsen drar in tillstånden för Megit AB blir Erikssons Åkeri i Tomelillas fordon utan trafiktillstånd. Detsamma gäller gemenskapstillståndet. Förvaltningsrätten går på Transportstyrelsens linje och nekar inhibition och kammarrätten beviljar inte ärendet prövning.

Megit AB:s tillstånd dras in den 20 september och i samband med det flyttas fordon till Erikssons Åkeri i Tomelillas dotterbolag Erikssons Greenroad som har 12 tillstånd. En trafikansvarig anmäls också. Under de veckor det tar att pröva den anmälde, kan de flyttade fordonen rulla vidare i det företaget. Rullar vidare gör även de fordon som inte fick plats på Erikssons Greenroads tillstånd.

Vi kontaktar Einride för att få deras syn på det som inträffat och om det påverkar deras verksamhet. De bekräftar att en liten del av deras transporter i Sverige sker med Erikssons Åkeri i Tomelillas fordon. En talesperson från Einride säger vidare: ”Våra eldrivna fordon körs av Erikssons Greenroad som har trafiktillstånd, så det här har ingen direkt inverkan på vår verksamhet eller våra transportflöden. Vi ser till att all trafik som sker inom ramen för våra avtal följer samtliga lagar och bestämmelser. Vi följer situationen noggrant och kommer att vidta åtgärder baserat på dess utveckling.”

Efter indragningen av tillstånden kommer det kontinuerligt in uppgifter om att ekipage utan trafiktillstånd fortsätter att gå i trafik, något som efter kontroll visar sig stämma.

I slutet av denna vecka kommer det in ny information som efter kontakt med Transportstyrelsen visar sig stämma och det är att flera fordon nu har lagts på nyttjanderättsavtal hos företag med befintligt tillstånd.

Att använda sig av nyttjanderättsavtal är lagligt, men det ska understrykas att körningarna som utförs med ett fordon på nyttjanderättsavtal måste faktureras av företaget vars tillstånd fordonet rullar på.

Uppgifter om att det har ansökts om tillstånd för över 120 fordon på ett företag med anknytning till Erikssons Åkeri i Tomelilla samt Megit AB, har även det bekräftats.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-02 15:56
Kategori: Nyheter
Taggar: Erikssons Åkeri i Tomelilla Erikssons Greenroad Megit Nyttjanderättsavtal Trafiktillstånd Transporttyrelsen