Ärende med olagliga traktortransporter läggs ner

Hösten 2022 ersätts entreprenadlastbilar med lantbrukstraktorer i Eskilstuna. Yrkestrafikgruppen stoppar ett ekipage och såväl beställaren som lantbrukaren riskerar få betala stora summor för vad polisen menar är ett oaktsamhetsbrott. Trots omfattande utredning lägger åklagaren ner ärendet. ”Bedrövligt”, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Under hösten 2022 pågår det ett logistikbygge i Eskilstuna och transporterna sköts av anläggningslastbilar. I mitten av oktober samma år, skickas lastbilarna hem och ersätts av traktorer med släp.

Kort därefter stoppas ett av traktorekipagen av Eskilstunas yrkestrafikgrupp. Traktorn är registrerad som lantbrukstraktor och som sådan betalas ingen skatt för fordonet.

Ägaren till den stoppade traktorn finns i Örebro och han blir anmäld för olaga yrkesmässig trafik då det saknas trafiktillstånd. Dessutom blir det ett skattebrott när ekipaget används i yrkesmässig trafik som vägtraktor i stället för lantbrukstraktor.

Såväl ägaren som beställaren av transporterna är svenska och en omfattande utredning görs av polisens utredare i samarbete med yrkestrafikgruppen innan ärendet sedan lämnas över till åklagaren.

I år, 2023, för cirka en vecka sedan, väljer åklagaren att lägga ner ärendet. Vi kontaktar bilinspektör Patrick Zetterberg som var med och stoppade traktorn och även deltog i förberedningen av ärendet. Han är uppgiven och inte minst besviken.

Hade ärendet gått vidare hade traktorns ägare riskerat få betala 250 000 kronor och beställaren hade riskerat 50 000 kronor.

Förklaringen Zetterberg har fått är att åklagaren inte fann något uppsåt i handlingen.
– Men det här handlar om ett oaktsamhetsbrott. Så mycket arbete och inte minst tid som lagts ner på ett ärende där alla parametrar var kända och så läggs det ner, säger Patrick Zetterberg som tycker det sänder helt fel signaler, inte minst vad beställaransvaret beträffar.