Lantbrukstraktor i yrkesmässig trafik dyr historia

Det pågår ett bygge av en logistikanläggning strax utanför Eskilstuna som ger jobb åt anläggningsåkerierna. För cirka tretton dagar sedan skickas grusbilarna hem och ersätts av traktorer med släp. När ett sådant ekipage stoppas, visar sig det mesta vara fel.

Ägaren till den stoppade traktorn finns i Örebro och han kommer att bli anmäld för olaga yrkesmässig trafik då han saknar trafiktillstånd. Traktorn är nämligen registrerad som lantbrukstraktor och som sådana skattar den inte. Det betyder att det, ovanpå allt annat, blir ett skattebrott när ekipaget används i yrkesmässig trafik som vägtraktor istället för lantbrukstraktor.

Ägaren rapporteras även för tillåtande av olovlig körning eftersom han tillåter föraren att köra yrkesmässigt med traktortåget vilket kräver att föraren måste ha högre behörighet än b-körkort.

Traktorägaren kommer också att anmälas för att ha anställt föraren utan YKB vilket krävs för att få köra yrkesmässig trafik. Undlåtenhet är straffbart.

Föraren blir anmäld för olovlig körning och för att ha kört ett släp som saknar registreringsskylt. Även ägaren kommer att bli anmäld för samma brott.

Det skickas också in om en sanktionsavgift till Transportstyrelsen eftersom ekipaget under tretton dagar har kört fram och tillbaka på vägarna för bygget utan att ha en färdskrivare. Färdskrivare krävs för fordon som går i minst 50 km/h och är på över 3,5 ton och i yrkesmässig trafik.

Det blir även en anmälan om beställaransvaret på den som har beställt transporten.

Inledningsvis landar ärendet i alla fall i 13 dagar á 20 000 kronor för att ekipaget har körts utan att ha monterad färdskrivare. Sedan tillkommer kostnaden för de andra anmälningarna ovanpå det.