"Den totala uppgraderingen sätter oss i ett riktigt bra läge", säger Roger Hallstensen, Business Unit Manager Logistics på Ntex. "Den totala uppgraderingen sätter oss i ett riktigt bra läge", säger Roger Hallstensen, Business Unit Manager Logistics på Ntex.

NTEX nya lager i Göteborg har öppnat

Den 1 september slog Ntex upp dörrarna till sitt nya lager i Syrhåla, Göteborg. Den drygt 21 000 m2 toppmoderna fastigheten är miljöklassad i allt ifrån ventilation, ljudmiljö, solceller och laddstationer till speditionsbolagets ellastbilar.

Utöver den utökade ytan och fördelarna ur hållbarhetssynpunkt, ser företaget möjligheter att stärka informationsflödet. I det nya Göteborgslagret kan Ntex, precis som i Vestby och Helsingborg, få till ett helt digitalt informationsflöde. Något som sparar tid och ger klart bättre spårbarhet.

Den nya byggnaden är på totalt 21 100 kvadratmeter varav drygt 20 000 används till lagerverksamhet. I resterande del av utrymmet har man kontor, matsal och andra sociala ytor.

I byggprocessen har ett medvetet hållbarhetsfokus givits stort utrymme. Som helhet är byggnaden miljöklassad med nivån silver, vilket förutsätter att materialval och allt ifrån ventilation till ljudmiljö, har utformats med betydligt större miljöhänsyn än vad som krävs enligt lag.

På taket har solceller monterats och fyra laddstationer för ellastbilar finns utanför byggnaden. Vid full drift räknar Ntex med att det blir 35 – 40 nya arbetstillfällen i det nyöppnade lagret.

Vårens öppning av nytt lager i Helsingborg i kombination med det nyöppnade lagret i Göteborg, innebär att företaget tredubblat sin lagerkapacitet och gått från 18 000 till 54 000 pallplatser bara i Sverige.

Dessutom har företaget 33 000 pallplatser i Norge samt 16 000 kvadratmeter lager i Storbritannien ¬och 5 000 i Frankrike.
– Den totala uppgraderingen sätter oss i ett riktigt bra läge, säger avslutar Roger Hallstensen, Business Unit Manager Logistics på Ntex.