Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, träffar transportbranschen under ett rundabordssamtal om klimatomställningen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet. Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, och Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister, träffar transportbranschen under ett rundabordssamtal om klimatomställningen. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Transportbranschen viktig i klimatomställningen

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) träffade ledande aktörer inom branschen för att diskutera vilka hinder de ser och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att alla ska kunna ställa om. ”Transportsektorn har en stor uppgift att minska utsläppen, säger Romina Pourmokhtari (L).

Regeringens rundabordssamtal om klimatomställningen fortsatte tisdag den 2 maj med transportbranschen. Andreas Carlsson och Romina Pourmokhtari träffade ledande aktörer inom branschen för att diskutera vilka hinder de ser och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att alla ska kunna ställa om.

För att Sverige ska nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp 2045, behöver alla planera långsiktigt.
– Transportsektorn har en stor uppgift att minska utsläppen. Därför är det viktigt att vi har en dialog med branschens aktörer, om vi tillsammans ska klara av utmaningen som vi står inför, säger Romina Pourmokhtari.

Mötesdeltagarna var överens om att utbyggnad av laddinfrastruktur är central för omställningen. Man ser dock hinder i att de som vill bygga laddstationer behöver veta att det finns tillgång till nätkapacitet och laddmöjligheten måste finnas där fordon finns.

Man pekade också på vikten av att inte endast satsa på elektrifiering. Man måste arbeta med en bredd av åtgärder, exempelvis förenklade tillståndsprocesser, forskning och utveckling, kompetensutveckling, politisk stabilitet och långsiktiga spelregler. Klimat och konkurrenskraft måste kopplas ihop.

Dialoger och möten är avgörande för hur vi kommer att lyckas med klimatomställningen. Med ökad transparens blir det lättare för olika aktörer att samarbeta genom hela värdekedjan.

Några av deltagarna ansåg att politiken skulle kunna spela en viktig roll för att mildra kostnadsökningen för omställningen. Tekniken för och viljan att ställa om finns både bland företag och privatpersoner, men kostnaden ses som ett stort hinder.