Ibrahim Baylan styrelseordförande för Sustainable Innovation

Sustainable Innovation har under en extra bolagsstämma den 25 november utsett Ibrahim Baylan till ny styrelseordförande. Ibrahim Baylan har som tidigare socialdemokratisk närings- samordnings- och energiminister lång erfarenhet av energi- och innovationsfrågor och har vid flera tillfällen mött riksdagsledamot Thomas Morell (SD) i interpellationsdebatten rörande Postnords brister. Sustainable Innovation välkomnar den kompetens Ibrahim Baylan anses tillföra.

Sustainable Innovation är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation som arbetar för ett hållbart samhälle. De tror på förändring genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans skapar, testar och skalar man upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring. Deras fokusområden är energi, mobilitet och bebyggelse.

Ibrahim Baylan har som tidigare närings- samordnings- och energiminister lång erfarenhet av energi- och innovationsfrågor.
– Ska vi lyckas med omställningen krävs en snabbare kommersialisering av hållbara innovationer, inte minst inom energiområdet. Sustainable Innovation har en spännande position i innovationssystemet och jag ser mycket fram emot att kunna förstärka det arbetet med hjälp av min kunskap, min erfarenhet och mitt nätverk, säger tillträdande styrelseordförande Ibrahim Baylan.

Vi har vid flera tillfällen haft möjlighet att lyssna på Ibrahim Baylan i interpellationsdebatter med Thomas Morell (SD) om Postnords brister.  Brister som Ibrahim Baylan då sade sig ta på största allvar.

Sustainable Innovation har sedan 2012 haft Andres Muld som styrelseordförande. Sedan han valde att avgå i juni 2022, har Magnus Berg varit styrelseordförande och Magnus kommer nu att återgå till sin ordinarie roll som styrelseledamot. Tillsammans säger de:
– Vi är väldigt glada att få in en kraft som Ibrahim Baylan i styrelsen för att ge ytterligare stöd åt Sustainable Innovation att befästa sin spjutspetsposition i innovationssystemet med fokus på energiomställningen, säger Magnus Berg.

Thomas Sundén, vd på Sustainable Innovation, säger att i en tid av ökande klimat- och energikris är behovet av att snabbt skala upp hållbara innovationer, särskilt inom energiområdet, större än någonsin.
– Vi är otroligt glada över att ha rekryterat Ibrahim Baylan som ny ordförande. Det kommer att förstärka Sustainable Innovations roll i innovationslandskapet, och ge ett ännu starkare fokus på energisystemets omställning, avslutar han.

Tidigare styrelseordförande Andres Muld och nuvarande styrelseordförande Magnus Berg lämnar med varm hand över ordförandeskapet till Ibrahim Baylan.