Foto: Helen Simonsson

Thomas Morell (SD) kritiserar PostNord:

”Vad avser näringsministern att göra?”

Thomas Morell (SD) stod den 6 februari i en interpellationsdebatt med näringsminister Ibrahim Baylan (S) med frågan om vilka åtgärder ministern avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk samt gentemot Postnords uppenbara brister i uppföljningsarbetet.

Debatten har sitt ursprung i en artikel Proffs publicerade i december 2019 om de tre skandalfordonen med anknytning till Alguns Åkeri AB i Malmö. Kombinationen av förare och åkeri visade sig även användas av Postnord.

Näringsminister Ibrahim Baylan inledde sitt svar med att han utgår från att statliga företag följer gällande regler och lagar.
– Därutöver ska bolag med statlig ägande enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande för att åtnjuta offentligt förtroende, sade han.
Bolag med statligt ägande ska inte medverka till att försämra villkoren för anställda och företagare i Sverige.


Thomas Morell kontrade mot bakgrund av svaret med att även om det vid just de tre tillfällena inte var Postnords transporter, är det bekymmersamt att Postnord, när andra stora företag väljer att avbryta samarbetet med åkeriet, fortsätter att nyttja det aktuella åkeriet.
– Polisen har under ganska lång tid haft just Postnords transporter i sökarljuset, sade Thomas Morell.
Han uppmanade näringsministern att vidta åtgärder för att statliga bolag ska kunna medverka till schysst konkurrens.

Ibrahim Baylan underströk att han, liksom Morell, har haft ett liv innan riksdagen och då inom facket varför schyssta villkor är viktigt även för honom. I den fortsatta debatten fokuserades det inte enskilt på Postnord utan istället adresserades samtliga företag med statligt ägande.
– Arbetarrörelsens historias utgångspunkt är rättvisa och schyssta villkor vilket är bra för samhället. Under våren ska jag ytterligare förtydliga och skruva upp instruktionerna så det inte ska råda något tvivel om att upphandlingar ska göras med schyssta villkor, sade näringsministern vidare.


Thomas Morell underströk vikten av att komma tillrätta med problemen eftersom seriösa åkerier, utländska som svenska, inte klarar att konkurrera i rådande klimat. Näringsministern svarar.
– Det har aldrig gjorts så mycket tidigare för att skärpa upp reglerna som den här regeringen har gjort, även på en europeisk nivå, sade han. Polisen måste få verktyg och möjlighet att kontrollera samt att det måste få konsekvenser att agera bedrägligt.

Näringsministern tar upp arbetet med mobilitetspaketet och är bekymrad över att en möjlig konstellation mellan SD, M och KD kan leda till försämringar i det arbetet.
– Jag kan lugna oron eftersom moderaterna i gårdagens debatt klargjort att de kommer att ställa sig bakom mobilitetspaketet, sade Thomas Morell.

Ibrahim Baylan avrundade med att understryka att den nuvarande regeringen under de senaste fem åren gjort mer än någon annan regering för att skapa tydliga regler och att följa upp dem. Han nämner klampning.
– Vi ska fortsätta föra en dialog med statliga företag som ska vara föredömen och upphandla med framför allt schyssta villkor, avslutade Ibrahim Baylan.

Vill du läsa Thomas Morells fråga till näringsministern i sin helhet, gör du det här. Vill du se hela debatten, finner du den via denna länk.


Om artikeln

Publicerad: 2020-02-07 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Alguns Åkeri AB Ibrahim Baylan Näringsministern PostNord Statliga Företag Thomas Morell Trafikutskottet