Morell kräver svar från näringsministern i Algun-affärens kölvatten

I en interpellation till näringsminister Ibrahim Baylan (S) tar riksdagsledamoten Thomas Morell (SD) avstamp i tidningen Proffs inledande artikel om turerna runt Alguns Åkeri AB, som i december avslöjades med att ha förare som körde med dubbla förarkort. Morell ifrågasätter det faktum att statsägda Postnord fortsätter sitt samarbete med det aktuella åkeriet.

Tidningen Proffs kunde strax före jul avslöja att Malmöbaserade Alguns Åkeri AB ertappats med att använda sig av förare som körde med dubbla förarkort. Vid tre olika tillfällen inom loppet av tre dagar, kontrollerades tre olika ekipage. Samtliga med den gemensamma nämnaren – dubbla förarkort.

Senare kunde vi berätta att flera stora speditörer tar avstånd från åkeriet och att man markerar detta genom att avsluta samarbetet. Men ett par speditörer väljer att fortsätta anlita åkeriet. En av dessa är Postnord.

Thomas Morell menar i sin nyss inlämnade interpellation att; ”det är minst sagt anmärkningsvärt att ett bolag som till stor del ägs av staten nyttjar ett transportföretag som så utstuderat bryter mot gällande lagar och regler”.

Vidare konstaterar Morell att varken Postnord eller något annat bolag kan friskriva sig från ansvar. ”Att försöka undgå ansvar genom att skylla ifrån sig duger inte. Det är hyggligt lätt med vanlig matematik inse om en transport är framme tidigare än vad som är möjligt med hänsyn till sträcka och tillgänglig körtid.”, skriver han.


Frågorna i interpellationen är två:

– Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk?
– Vilka åtgärder avser ministern att vidta gentemot Postnords uppenbara brister i uppföljningsarbetet?

Till tidningen Proffs säger Thomas Morell att om det är så att Postnord nyttjat ett transportföretag som grovt åsidosätter reglerna kring kör- och vilotider, måste regeringen ovillkorligen agera kraftfullt gentemot bolagets ledning.
– Ett byte på vd-posten kan vara nödvändigt för att markera allvaret. Det ska aldrig någonsin finnas grund till misstanke om att staten upphandlar transporter som inte följer regelverket, aldrig, betonar Morell.

Senast den 29 januari måste näringsminister Ibrahim Baylan ha besvarat frågorna i interpellationen.

Läs fler artiklar om Alguns Åkeri AB här!

Om artikeln

Publicerad: 2020-01-15 09:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Alguns Åkeri AB Ibrahim Baylan Interpellation PostNord Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell