Bakom det avställda släpet, skymtar den klampade dragbilen. Bakom det avställda släpet, skymtar den klampade dragbilen.

Den danska speditören fick lösa ut åkeriet

Tisdagen den 13 december arbetar Västerås yrkestrafikgrupp i Salaområdet och en kollega till bilinspektör Roger Ogemar vinkar in ett trailerekipage med en dragbil från Litauen. Den svenskregistrerade trailern har last som ska till Danmark. Kontrollen kommer att leda till kännbara sanktionsavgifter som den danska speditören sedan får hjälpa till att betala.

När kör- och vilotiderna kontrolleras, visar det sig att föraren har tillbringat samtliga veckovilor i Sverige under kontrollperioden. På frågan om var föraren tillbringat de ordinarie veckovilorna, är svaret ”på hotell”, vilket är ovanligt erfar polisens kontrollanter.

Nu ombeds föraren ta kontakt med sin chef så att denne kan skicka kvitton från vistelserna. Några kvitton kommer dock inte. Istället skickar åkeriet tre bokningar som gjorts via internet varpå Roger Ogemar tar kontakt med de boenden bokningarna avser.

Då framkommer det att ingen av dessa under de angivna datumen har haft någon gäst med det namnet och det betyder att åkeriet påförs tre sanktionsavgifter om 20 000 kronor vardera, totalt 60 000 kronor.

Under det fortsatta samtalet med den belarusiske föraren, står det klart att han inte har varit hemma vare sig i Litauen eller Belarus sedan han började köra den 14 oktober. Det var meningen att han skulle komma hem den 30 november, men föraren säger att han hellre ville fortsätta köra.

Något erbjudanden om att få komma hem har föraren inte fått trots att mobilitetspaketet kräver att föraren var fjärde vecka ska få det erbjudandet.

Föraren kan visa upp ett dokument där det står att han ska vara utstationerad i Skandinavien mellan den 21 oktober och den 30 november. Redan där har föraren varit i tjänst för många veckor utan att ha fått komma hem.

I en förnyad kontakt med åkeriet kan de inte visa att de, i enlighet med mobilitetspaketets bestämmelser, har erbjudit föraren hemresa inom fyra veckor. Det leder till att ytterligare en sanktionsavgift om 20 000 kronor påförs åkeriet som nu har 80 000 kronor som ska betalas.

Åkeriet uttrycker stort missnöje över sanktionsavgifterna och är inte beredda att betala. Istället skickar de en mängd dokument med utdrag ur bland annat EU-förordningarna för att visa att det är fel att avkräva dem sanktionsavgifterna.

Eftersom Transportstyrelsen överprövat och godkänt sanktionsavgifterna, klampas fordonet och yrkestrafikgruppen i Västerås tar ledigt ett par dagar Den 15 december hör åkeriet av sig igen och är då villiga att betala. Betalningen går dock inte igenom trots flera försök varför fordonet får stå kvar ett tag till.

Den 16 december ringer den danska speditören, en speditör vi sedan tidigare är bekanta med i liknande situationer, och via dem kan sanktionsavgifterna till fullo betalas och ekipaget kan fortsätta sin färd.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-21 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör EU Klampning Kör- och vilotider Mobilitetspaketet Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen Veckovila