Foto: Scania. Foto: Scania.

Scania fasar ut allt mer koldioxid

Scania meddelar långtgående åtgärder för att fasa ut fossilt från företagets leverantörskedja till 2030. Tillsammans med sina leverantörer har Scania satt en ambitiös branschledande strategi för att ta bort de största källorna till koldioxidutsläpp från de vanligast förekommande produktionsmaterialen samt batterier. Vi frågar om utfasningen även omfattar åkerierna Scania använder.

Än en gång leder Scania vägen med kraftfulla åtgärder för klimatet, säger Andreas Follér, Head of Sustainability, Scania.
– Vi var först i vår bransch att anamma vetenskapligt baserade utsläppsmål och vi visar återigen att vi menar allvar genom att ta bort fossila bränslen från vår leverantörskedja, säger han.

Genom livscykelanalyser har Scania identifierat fyra ”hotspots” när det gäller utsläpp: batterier, stål, aluminium och gjutjärn. Tillsammans står dessa för ungefär 80% av koldioxidutsläppen som kommer från produktionsmaterial. Strategin och målen för att fasa ut fossilt i leverantörskedjan omfattar till en början Scanias produktion i Europa, men kommer successivt att utökas till produktionen i Kina och Latinamerika.

I exempelvis elektriska lastbilar kan batterier stå för hälften av utsläppen medan det i förbränningsmotorer är stål som utgör det största koldioxidavtrycket. Dessa fyra hotsports är därför i fokus när fossila bränslen fasas ut ur Scanias leverantörskedja.

Målet för 2030 är 100 procent gröna batterier, 100 procent grönt stål, 100 procent grön aluminium och 100 procent grönt gjutjärn vid produktion. Scanias definition av ”grön” kräver ett borttag av de huvudsakliga källorna till utsläpp genom att använda ny teknik, grön elektricitet och /eller återanvänt material. I batterier är exempelvis tillgång till grön energi i produktionen avgörande. I produktionen av stål är nyckeln att byta ut kol mot grön vätgas.

Scania har ambitiösa mål för att fasa ut fossilt inom alla områden, inklusive leverantörskedjan, säger John van Rossum, Head of Purchasing, Scania.
– Det gläder oss att flera av våra nuvarande och framtida leverantörer är i framkant när det gäller att fasa ut sina fossilt och kommer att samarbeta med oss för att nå målen.

Vi frågar om utfasningen av det fossila även omfattar åkerierna, svenska som utländska.
– Vi har sedan många år ett pågående arbete med våra leverantörer inklusive våra transportörer för att sänka koldioxidutsläppen. Detta inkluderar alltifrån förarutbildning till förnybara bränslen och även elektriska fordon. Från 2015 har vi skarpa mål när det gäller utsläppen från transporter. Och givetvis fortsätter vi med detta och inkluderar dem när vi nu lägger mål för hela supply chain, avslutar Scania.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-16 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Batterier Drivmedel Fossilfritt Fossilt Fotavtryck Godstransport Klimatomställning Lastbil Lastbilstillverkare Miljö Scania