Kustbevakningens farligt godsgrupp i Skåne, från vänster Jonna Ström, Daniel Nilsson och Arvid Tedvik, gör farligt godskontroller i de sydsvenska hamnarna. Foto: Martina Utbult. Kustbevakningens farligt godsgrupp i Skåne, från vänster Jonna Ström, Daniel Nilsson och Arvid Tedvik, gör farligt godskontroller i de sydsvenska hamnarna. Foto: Martina Utbult.

Äntligen – IMDG-regelverket på svenska

Äntligen är den här – den svenska översättningen av IMDG-koden – som åter gör det möjligt för Kustbevakningen att rapportera dem som bryter mot regelverket. Efter Transportstyrelsens beslut gick det snabbt att få fram en svensk översättning. Farligt godsinspektör Arvid Tedvik säger: ”Att ni på tidningen Proffs skapat fokus på frågan så att den till och med hamnade i riksdagen, har nog bidragit stort till att det gått så fort.”

I april 2020 berättade vi att Kustbevakningen sedan sommaren 2019 inte längre kunde straffa dem som bryter mot IMDG-koden. 2019 blev ett katastrofalt år för sjösäkerhet i världen. Året startade med rekord för flest antal bränder på fraktskepp under kortast tid. Att transportföretag inte deklarerar farligt gods tros vara en av huvudorsakerna.

Anledningen att regelverket för IMDG-koden inte längre fick användas, berodde på att riksåklagaren till sist kungjorde att ”I de fall som ett straff följer av en överträdelse av författningen måste denna vara avfattad på svenska för att legalitetsprincipens krav ska vara uppfyllda” Riksåklagarens beslut kan inte överklagas. Transportstyrelsen menade att en översättning skulle vara alltför resurskrävande och hänvisade till en konsekvensutredning om detta.

Därmed blev hamnen laglös i detta avseende och frustrationen hos Kustbevakningen var påtaglig och vi på tidningen Proffs insåg detta måste få fokus.

Under september 2020 pekade alla på alla, men något svar om IMDG-koden kom aldrig, även om dåvarande inrikesminister Mikael Damberg (S) tyckte att frågan var viktig. I oktober 2020 hamnade ärendet i en interpellationsdebatt mellan Thomas Morell (SD) och dåvarande inrikesminister Mikael Damberg (S) i vilken Damberg säger: ”Transportstyrelsen har inte uppmärksammat regeringen på att det finns problem”.

I november 2020 säger Mikael Damberg att bollen ligger på Transportstyrelsens planhalva och att även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har del i att en lösning kommer på plats. Redan 2015 kom dock en remiss från MSB i vilken de sade att: ”MSB tycker det är olyckligt att Transportstyrelsen inte kommer att ge ut en konsoliderad version av IMDG-koden. Detta innebär i sin tur att vi inte får tillgång till en kvalitetssäkrad farligt godslista för sjötransport av förpackat farligt gods för vidare distribution digitalt.” Med andra ord har MSB agerat liksom även Kustbevakning som idogt kämpat för en översättning.

Nu skriver vi 2022 och äntligen har en översättning av IMDG-koden kommit digitalt och från och med den 1 juli kan Kustbevakningen åter rapportera överträdelser mot IMDG-koden utan att åklagaren direkt lägger ner ärendet med hänvisning till riksåklagarens tidigare beslut.

Vi kontaktar farligt godsinspektör Arvid Tedvik som är påtagligt glad över att lag och ordning åter kan upprätthållas i hamnarna även om just Tedvik och hans grupp ännu inte hittat ett ärende att rapportera mot IMDG-reglerna.

Med tanke på att Transportstyrelsen beskrivit arbetet som resurskrävande och att politikerna pekade på varandra och tillbaka igen, så gick det väl ändå rätt fort att få fram den svenska översättningen efter att de väl fattade beslutet?
– Ja, och vi har länge efterfrågat den. Att ni på tidningen Proffs skapat fokus på frågan så att den till och med hamnade i riksdagen, har nog bidragit stort till att det gått så fort avslutar en nöjd Arvid Tedvik.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-19 15:42
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods IMDG Interpellation Kustbevakningen Mikael Damberg Svensk Lagstiftning Thomas Morell