IRU bestört över EU:s utvidgning av handel med utsläppsrätter till vägtransporter

Europaparlamentet, som röstade i plenum den 22 juni, har godkänt utvidgningen av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS II) till vägtransporter och byggnader.

Upprepade gånger har IRU påpekat att parlamentets miljöutskott (ENVI) lagt fram en opartisk ETS II, som inte är ändamålsenlig.
– Vi är chockade över att se att, trots branschens konstruktiva tillvägagångssätt, ENVI:s opraktiska och fientliga förslag om ETS II till slut övertalade Europaparlamentet att gå emot den kommersiella vägtransportsektorn, säger IRU:s EU Advocacy Director Raluca Marian.

Parlamentets beslut oroar vägtransportsektorn som ser en reella risk för en ökad kostnadsbas utan någon avkastning och utan någon realistisk chans att övergå till nollutsläppsfordon.

IRU efterlyser ett gradvist införande av ETS, anpassat till utvecklingen av teknik och laddinfrastruktur, undvikande av mer beskattningar/avgifter för koldioxidutsläpp, återinvestering av intäkter från ETS för väg tillbaka till vägtransportsektorn för att hjälpa den att minska koldioxidutsläppen. och inkludering av både privata och kommersiella trafikanter.

Europeiska rådets senaste urvattning av EU:s ambitioner om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen är en tydlig signal om att övergången till tunga fordon med nollutsläpp inte är en prioritet för EU:s medlemsstater.

Att införliva vägtransporter i utsläppshandeln kommer att leda till extra utgifter utan att utgöra ett incitament för att minska koldioxidutsläppen för transportaktörer när nollutsläppsalternativ inte är tillräckligt tillgängliga.

Om de grundläggande förutsättningarna för övergången till nollutsläppsfordon i form av infrastruktur för laddning/tankning inte finns på plats, kan EU inte rättfärdiga en omedelbar höjning av skatter och avgifter på CO2-utsläpp från yrkesmässiga transporter.

IRU betonar behovet av smart beskattning som uppmuntrar vägtransportoperatörerna att minska koldioxidutsläppen, inte ett system som straffar dem.
– Om parlamentets åsikt övertygar rådet, förutser vi en dramatisk påverkan på branschen, på vägtransporter i allmänhet och ett stort bakslag för utsläpp av koldioxid, tillägger Raluca Marian.

Detta är ett dåligt beslut på många nivåer, fortsätter Raluca Marian. Det kommer att uppstå praktiska problem när det gäller att skilja mellan privata och kommersiellt använda fordon, kollektivtrafiken kommer att bli dyrare vilket leder till ökad användning av privatbilar och koldioxidutsläpp och ETS-intäkter från kommersiella vägtransporttjänster kommer att vara otillräckliga för att finansiera de investeringar som behövs för de mål som fastställts i RePowerEU-planen och för att finansiera den sociala klimatfonden.

Av dessa skäl uppmanar IRU rådet att anamma ett pragmatiskt tillvägagångssätt som omfattar alla trafikanter och väljer en gradvis utvidgning av ETS till vägtransporter i linje med utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i hela EU.

Om artikeln

Publicerad: 2022-06-24 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2. Klimatomställning ETS EU Fossilfritt Infrastruktur IRU Utsläppsrätter Vägtransporter