IRU

Listar alla artiklar taggade med: IRU

Ny handbok för säkrare last på vägen

Idag lanseras "International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport", Internationella riktlinjer för lastsäkring. IRUs Internationella Tekniska Kommitté och Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Mariterm, TYA och andra internationella intressenter har tagit fram publikationen.

VBG onspot

Rapportera orimliga böter till IRU:s klagomur

Det är den internationella åkeriorganisationen IRU som inrättat en särskild klagocentral (complaints desk) på sin hemsida på Internet. Där kan åkare och chaufförer berätta hur myndigheterna i de enskilda länderna sköter kontrollen när det gäller kör- och vilotiderna.

Diodhuset