Åkerier

Listar alla artiklar taggade med: Åkerier

Redarna badar i pengar

Vinstfestivalen bland containerrederierna verkar inte ha något slut. Medan franska CMA CGM sänker sina priser för att bekämpa inflationen har, efter Hapag-Lloyd, Maersk nu drastiskt höjt sin vinstprognos igen. Medan glädjen står högt i tak på sjön, blir effekterna för resten av leveranskedjan mindre positiv.

Enorma vinster på bekostnad av leveranskedjan

EU bör kontrollera om containerrederier berikar sig själva på bekostnad av leveranskedjan och de europeiska konsumenterna. Tio näringslivsföreningar kräver detta av konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Finns det en inflationssnedvridning av konkurrensen?

Högsta domstolen i Storbritannien kräver svar av regeringen om klimatmål

Brittiska åkerier hyllar Högsta domstolens beslut om att regeringen ska klargöra nettonollmålen. Även RHA välkomnar beslutet som innebär att regeringen måste förklara hur den ska nå sina mål för nettonollutsläpp. Och hur ser Sveriges väg mot samma mål ut?

ICA till sina åkerier: Sluta tanka HVO100

Idag arbetar många företag mot högt satta klimatmål. ICA är inget undantag. Men vad händer när tillgången på HVO100 idag minskat och att den blivit så dyr att åkerierna måste kompenseras för detta? Handlar då klimatmålen i grund och botten ändå mer om ekonomi och ytan än om att ”rädda världen”? Det har vi frågat ICA om efter att signaler som gör gällande att ICA-anslutna åkerier ska ha uppmanats att inte längre tanka HVO100 har inkommit.

LO: EU ska inte reglera lön över huvudtaget

Turerna kring minimilönernas vara eller inte i EU och hur en minimilön i så fall kunna införas, är många och svåra att greppa. I nuläget finns det två förslag – ett från EU-rådet och ett från EU-parlamentet. I en artikel läser vi att LO gett ”grönt ljus” för minimilöner, men detta avvisar LO bestämt och säger att det är en felaktig uppgift. Vi har bett LO förtydliga vad som pågår.

Sveaskog höjer timmerpriserna i Mellansverige

Sågverken går för högtryck, konjunkturen på marknaden för trävaror är god och Sveaskogs timmerkunder efterfrågar mer råvara. Därför höjer man priset på timmer som köps in från skogsägare i Mellansverige. Prishöjningen är 30-45 kronor per kubikmeter toppmätt och gäller normaltimmer från 18 januari. Kommer detta att gynna timmeråkerierna också?

Ni som inte agerar – är ni stolta?

Nu verkar det som att vintern börjar ge upp och packa ihop. Men vis av erfarenhet så tror jag tyvärr att vi får uppleva några små ?återfall?.
Det positiva är att vi nu, åtminstone enligt almanackan, har gått in i vårmånaderna.

Alla insatser – stora som små – är viktiga

Jag har nog skrivit det förr, men faktum är att det faktiskt känns som att det äntligen händer något i ?maktens korridorer? vad gäller problemen i vår bransch. Klockan är ju förvisso redan fem över tolv, men om man nu bara lyckas komma fram till något bra sätt att angripa problemen, får vi absolut se på det hela med positiva ögon. Kanske kan det ?rädda livet? på en del av de seriösa åkerier som idag kämpar för sin överlevnad.