Lastbilar

Listar alla artiklar taggade med: Lastbilar

Åkerier lämnar in ett formellt klagomål mot Tyrolen till EU-kommissionen

Insatser för miljön faller ofta inte i god jord. Nu är det nattkörningsförbudet för lastbilar i Tyrolen som upprör. Tyska och tjeckiska vägtransportförbund har lämnat in formella klagomål till EU-kommissionen angående körförbudet i Tyrolen. Körförbudet gäller under nattetid. De hävdar att åtgärden är onödig, förhindrar den fria rörligheten för varor och ökar luftföroreningarna.

Volvokoncernen etablerar batterifabrik i Sverige

För att möta den växande efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och maskiner har Volvokoncernen påbörjat processen att etablera en fabrik för storskalig serieproduktion av battericeller i Sverige.  

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

Näringslivets Transportråd har svarat på Europeiska kommissionens öppna samråd om direktivet 96/53/EG om vikt och dimensioner för vägfordon för godstransport i EU och föreslår ändringar i direktiv 96/53/EG.

Tomas Eneroth besöker Helsingborg

Idag den 15 juni besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Helsingborg. Besöket har fokus på transportsektorns omställning med överflyttning av gods till sjöfart, elektrifiering av tunga transporter och utbyggnaden av järnvägen. Ministern kommer även att träffa Ulf Jönsson som representerar Börje Jönssons Åkeri.

10 000 nya generationens DAF byggda

DAF har byggt sin 10 000:e nya generationens DAF-lastbil. Eftersom den officiella produktionen av den nya generationens DAF-lastbilar av typ XF, XG och XG⁺ inleddes förra vintern, är dagens milstolpe ett bevis på framgången för DAF:s lastbilar.

EU ska skapa ”Solidarity Lanes” för att underlätta ukrainsk jordbruksexport

Europeiska kommissionen har avslöjat planer på att hjälpa Ukraina att exportera sina jordbruksprodukter lättare under Rysslands invasion som gör sjötransporter nästan omöjliga. Kommissionen säger att situationen hotar den globala livsmedelsförsörjningen och anser att det finns ett akut behov av att etablera alternativa logistikvägar med alla relevanta transportsätt.

ICA till sina åkerier: Sluta tanka HVO100

Idag arbetar många företag mot högt satta klimatmål. ICA är inget undantag. Men vad händer när tillgången på HVO100 idag minskat och att den blivit så dyr att åkerierna måste kompenseras för detta? Handlar då klimatmålen i grund och botten ändå mer om ekonomi och ytan än om att ”rädda världen”? Det har vi frågat ICA om efter att signaler som gör gällande att ICA-anslutna åkerier ska ha uppmanats att inte längre tanka HVO100 har inkommit.

Scanvo gör stororder av DAF lastbilar

DAF levererar moderna och kvalitetssäkrade lastbilar som lever upp till kundernas högt ställda förväntningar. ” Därför utvecklar vi nu vårt samarbete med Nordic Truckcenter och lägger en större beställning på DAF lastbilar”, säger Allan Andersen, vd för Scanvo.

LRF vill ha nollskatt på diesel direkt

På tisdagen den 19 april presenterade finansminister Mikael Damberg regeringens vårändringsbudget. Den innehöll bland annat full återbetalning av dieselskatt under perioden 1 juli 2022-30 juni 2023 samt 50 miljoner på att utveckla biogasen. "Det här är två förslag som LRF länge har drivit på, så det är positivt men vi saknar helt den stora bilden. Återbetalningen måste ske från och med årsskiftet så att vårbruket kommer med. De här åtgärderna räcker inte på långa vägar för att säkra den svenska livsmedelsproduktionen", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Malte Månson i nytt samarbete med FUCHS Lubricants

Inom området smörjmedel har Fuchs Lubricants i dag en stark närvaro på marknaden, med såväl egen produktion som support. ”Med en effektiv distribution i Sverige garanteras vi hög tillgänglighet med snabba leveranser, något som är mycket viktigt i vår bransch”, förklarar Jesper Stolt, drift- och kvalitetschef på Malte Månson.