Miljömål

Listar alla artiklar taggade med: Miljömål

Per Kågesons rapport ”Vägen till fossilfri fordonstrafik” är en fristående forskningsrapport, initierad av Transportföretagen, till regeringens process att ta fram den nya klimatpolitiska handlingsplanen. Foto: Transportföretagen

NY RAPPORT: 70-procentsmålet är inom räckhåll – nu måste regeringen satsa

Transportföretagen skriver i ett pressmeddelande att 70-procentsmålet för hållbara transporter till 2030 är inom räckhåll. Med något års fördröjning kommer Sverige att nå 70-procentsmålet – som första land i världen. Med rätt styrmedel kommer 40 procent av vägtrafiken vara elektrifierad 2030. Men regeringen behöver satsa på elektrifieringen och branschen behöver långsiktiga förutsättningar.
Per Kågeson, en av Sveriges ledande analytiker av styrmedel inom trafik- och klimatpolitiken, har på Transportföretagens uppdrag analyserat förutsättningarna för Sverige att nå klimatmålen.
”Användningen av HVO100 har nått en kostnadsnivå där vi måste vidta åtgärder”, säger ICA. Foto: Genre.

ICA till sina åkerier: Sluta tanka HVO100

Idag arbetar många företag mot högt satta klimatmål. ICA är inget undantag. Men vad händer när tillgången på HVO100 idag minskat och att den blivit så dyr att åkerierna måste kompenseras för detta? Handlar då klimatmålen i grund och botten ändå mer om ekonomi och ytan än om att ”rädda världen”? Det har vi frågat ICA om efter att signaler som gör gällande att ICA-anslutna åkerier ska ha uppmanats att inte längre tanka HVO100 har inkommit.