Åkeriet hävdar att förarna på eget bevåg, utan företagets kännedom, har monterat manipulationsutrustning i sina fordon. Foto: Statens vegvesen/Tungt.no/arkiv. Åkeriet hävdar att förarna på eget bevåg, utan företagets kännedom, har monterat manipulationsutrustning i sina fordon. Foto: Statens vegvesen/Tungt.no/arkiv.

Efter sex år – ärendet mot Lars Prim läggs ner

Under en kort tid stoppas flera ekipage både i Norge och Sverige tillhörandes lettiska Lars Prim. I fordonen påträffas manipulationsutrustning. I Sverige inleds en förundersökning som tar lång tid. Stämningsansökan lämnas inte in förrän 2020 och delgivningen kantas av tidskonsumerande problem. Den 31 mars i år läggs ärendet ner.

Den 10 november 2016 berättar tungt.no att Statens vegvesen stoppat sitt fjärde Lars Prim-ekipage från Lettland som påkoms med manipulerad färdskrivare. I Sverige stoppas den 13 april, 31 maj och 12 oktober 2016 också ekipage från Lars Prims som påkoms ha manipulerade färdskrivare.

En förundersökning inleds för att kunna väcka talan om företagsbot. Med omfattande bevisning fanns förväntningar på att det skulle bli en fällande dom.

Vi kontaktar i samband med händelserna chefen för Lars Prim, Andrej Oselskis, som väljer att ge oss ett utförligt skriftligt svar på varför detta har skett. Den avancerade manipulationsutrustningen säger han har chaufförerna monterat på eget bevåg.

Utredningen visar sig snart ska komma att ta lång tid. Inte förrän den 12 oktober 2020 kan en stämningsansökan lämnas in av dåvarande trafikåklagare Eva-Lena Rimér som då har ersatt tillförordnade åklagaren Frida Molander som i sin tur under en tid axlade kammaråklagare Mikael Bäckströms plats i Östersund. I ett tidigare nummer av den redaktionella Proffs har vi presenterat Frida Molander.

Tingsrättens beslut kommer den 31 mars 2022 och meddelar att samtliga Lars Prims ärenden läggs ner. Hur kan ett ärende ta så lång tid och varför läggs det ner? Vi kontaktar trafikåklagaren i Östersund som nu åter heter Frida Molander eftersom Rimér nyligen gått i pension.
– Det är olyckligt. För det första tog utredningen lång tid eftersom dokument måste skickas mellan länderna. 2020 fick vi in åtalet och då hade det redan gått ett antal år från händelserna, säger hon.

När en representant för ett utländskt bolag ska delges en stämning, i detta fallet i Lettland, skickar tingsrätten en begäran om detta till motsvarande myndighet i Lettland.
– Jag har förstått att det blev en del problem med delgivningen varför bolaget inte blev delgiven stämningsansökan innan preskriptionstiden gick ut, säger Frida Molander
Preskriptionstiden för ärendet är fem år från gärningen till delgivning av stämning. Det första brottet preskriberades i april 2021 och det sista i oktober 2021.

Vad hade kunnat gjort det lättare att driva ett sådant ärende?
– Det internationella samarbetet är lite trevande och det kanske upplevs krångligare än vad det egentligen är, men vi har ett samarbete som ska fungera. När vi började med det här ärendet 2016 var projektet med företagsbot i yrkestrafik väldigt nytt och detta var det första ärendet som drevs inom projektet varför rutinerna inte var helt klara, men utredningen tog lång tid och det är något vi behöver förbättra. Idag menar jag att vi är bättre, men att detta ärende lades ner känns otillfredsställande, avslutar Frida Molander och tillägger att projektet nu är permanentat.

Vi kontaktar tingsrätten i Östersund och rådmannen Maria Lewandowski berättar att det uppstod svårigheter kring att delge bolagets ställföreträdare Andrej Oselskis.
– Delgivningsförsök avseende stämningsansökan skedde via lettisk myndighet. Tingsrätten fick information om att delgivning skett från den lettiska myndigheten, men då det fanns en viss osäkerhet om vilka handlingar som getts till företrädaren, bedömde tingsrätten att det behövdes göras en ny delgivning, säger Maria Lewandowski.

Även om bolaget är lettiskt, talar Andrej Oselskis ryska varför handlingarna översattes till ryska, men de lettiska myndigheterna ville även ha en lettisk översättning vilket tog ytterligare tid i anspråk.

När den lettiska myndigheten återkopplade till tingsrätten, framgick det att den andra delgivningen inte lyckats på grund av att det kommit till deras kännedom att Lars Prim inte längre hade någon ställföreträdare registrerad.
– Vid den tidpunkten hade preskription inträtt och åklagaren återkallade talan, säger Maria Lewandowski.

När Andrej Oselskis ska hämta ut delgivningen är han alltså inte längre ställföreträdare för Lars Prim. Den lettiska myndigheten har uppgett att de vid kontroll sett att Oselskis samma dag hade avregistrerats och att han därför ansågs inte kunna motta stämning för bolagets räkning.

Ännu inte bekräftade uppgifter vi har fått, gör gällande att även det norska ärendet med Lars Prim blivit nerlagt.

Information som vi får till oss, säger att på samma adress som bolaget Lars Prim, finns ett bolag vid namn LP-Express.