Tingsrätt

Listar alla artiklar taggade med: Tingsrätt

Hur långt kan man hävda att: "Jag visste inte..."?

Körde utan YKB – frias

Your Image Description
En chaufför påträffas vid en kontroll med att köra utan giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) och tingsrätten går på Polismyndighetens linje, men det gör inte hovrätten som friar chauffören då man menar att åklagaren inte kunnat styrka uppsåt i handlingen. Frågan om uppsåt återkommer inte bara i detta fall utan även i exempelvis utförsel av stöldgods varför frågan om uppsåt är av stor betydelse. Var går gränsen för att trovärdigt kunna säga: ”jag visste inte att…”?
  När balkarna faller ner, hamnar de ovanpå en personbil i vilken en ung mamma och hennes tvååriga dotter färdas. Hennes vittnesmål i tingsrätten är mycket känslosamt.

Frias från vårdslöshet i trafik

Vägarbetsplatsen vid viadukten över väg 111 mellan Helsingborg och Höganäs skapade under lång tid en kaotisk trafiksituation morgon och kväll. Omledningsskyltar för tung trafik satt på höger sida och på låg höjd. Höjdbegränsningsportalen körs ner och strax därefter kommer Erling Jensen. ”Hos polisen sade de att jag kunde göra det lätt för mig och erkänna vårdslöshet i trafik”, säger Erling som i stället tog ärendet till tingsrätten – och vann.
Foodora och Hemkört&Klart/Onvision har olika upplägg, men båda uppläggen väcker frågor och leder till att polisen rapporterar oegentligheter.

Vem vill köpa ”begagnad” mat?

Två budbilsföretag med två olika upplägg figurerar emellanåt i polisens kontroller när de blir rapporterade. Det ena företaget använder trafiktillstånd, men har uppenbarligen inte full kontroll över om fordonen faktiskt körs på trafiktillståndet och om föraren har en vilotidsbok. Det andra företaget har inget trafiktillstånd och vilotidsboken lyser med sin frånvaro. De hänvisar till eget gods. Hur långt kan man tänja begreppet ”eget gods”?