Till vänster Martin Kinnunen, i mitten Rickard Gegö och till höger Thomas Morell. Till vänster Martin Kinnunen, i mitten Rickard Gegö och till höger Thomas Morell.

”Rickard Gegö lyssnar på regeringens företrädare”

Replik på Sveriges Åkeriföretags debattartikel

”Rickard Gegö verkar inte vilja se eller ta del av Sverigedemokraternas politik. Det är givetvis olyckligt då vi uppfattat att en stor del av hans medlemmar faktiskt noterat att just SD driver en åkerivänlig politik”, så inleder Thomas Morell och Martin Kinnunen, båda Sverigedemokrater, sin replik till Sveriges Åkeriföretags debattartikel.

I en debattartikel av den 5 mars, framför Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag, följande fråga ”Vi ställer oss frågande till varför vi inte ser några politiska åtgärder för att stötta åkerinäringen?”. Denna fråga följs även av uppmaningen ”Nu måste ni som politiker börja ta ansvar och nödvändiga beslut.”.

Problemet med den typ av retorik som Gegö använder sig av, är att den drar alla politiker och politiska partiet över en och samma kam. Detta är inte speciellt lyckat. Inte minst mot bakgrund av att SD kraftfull och ihärdigt drivit frågorna just kring behovet av lägre drivmedelspriser och då specifikt en kraftig nedsättning av reduktionsplikten.

Att situationen nu blivit akut på grund av Rysslands invasion av Ukraina, visar bara med tydlighet att de förslag som vi lagt är både bra, men också nödvändiga för svensk åkerinäring.

Vilka är då de förslag och utspel som SD gjort i närtid? Låt oss nedan lyfta fram några av dessa.
Så sent som den 4 mars i år ställde vi följande interpellation till ansvarigt statsråd: ”Avser ministern och regeringen att sänka energiskatterna i enlighet med det löfte som utställdes i samband med införandet av reduktionsplikten?”. Svaret var att regeringen nu genomför en sänkning vilken kommer från den gemensamma M, KD och SD budgeten det vill säga inte för att ministern och regeringen hade den avsikten.
Den 3 mars i år intervjuades vår partiledare Jimmie Åkesson i riksmedia och krävde då att priserna på drivmedel måste sänkas snarast möjligt. ”När priserna vid pump nu rusar i höjden på grund av kriget i Ukraina, är det rimligt att regeringen sänker skatterna och minskar den prisdrivande reduktionsplikten. 4-5 kronor borde priset kunna tas ned.”
Samma dag var även Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD, ute och deklarerade ”Läget är akut för hela näringar, som transportbranschen och svenskt jordbruk. Ska vi ha en egenförsörjning av livsmedel behöver det göras något nu!
Den 1 februari i år ställde vi följande fråga till statsrådet: ”Avser regeringen att vidta åtgärder för att balansera det höga bränslepriset så att vi hamnar på samma nivå som jämförbara länder i Europa?”. Svaret var att Statens energimyndighet ska vid behov föreslå förändringar. Det uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2022. Sålunda först om 9 månader.
Samma dag lade vi ett utskottsinitiativ i Miljö- och jordbruksutskottet rörande just en kraftig sänkning av reduktionsplikten från 30 procent till 5 procent. Detta initiativ röstades ned.

Listan kan givetvis göras mycket längre men det tillåter inte formatet. Är Rickard Gegö intresserad av alla våra förslag och idéer, är han givetvis välkommen att ta kontakt med oss.

För vår del är det vi redovisat ovan ett tydligt bevis för att de politiker som Rickard Gegö följer och lyssnar på är regeringens företrädare. Politiker som uppenbart inte är intresserade av att stödja åkerinäringen eller ta ansvar och nödvändiga beslut.

Vi har förståelse för att detta ger upphov till frustration och besvikelse, känslor som vi också kan bejaka. Vi ser emellertid att det är hög tid att vända frustration och besvikelse till konstruktiv energi för att med all kraft byta regering så att vi får schyssta villkor för svensk åkerinäring.