Smart snöröjning är en del av Piteå kommuns digitala utveckling där man använder sensorer i snöröjningsarbetet vilket skapar flexibilitet och möjliggör att rutter kan skräddarsys. Thomas Morell (SD) vill se en klart förbättrad vinterväghållning. Foto: Getty och Riksdagen. Smart snöröjning är en del av Piteå kommuns digitala utveckling där man använder sensorer i snöröjningsarbetet vilket skapar flexibilitet och möjliggör att rutter kan skräddarsys. Thomas Morell (SD) vill se en klart förbättrad vinterväghållning. Foto: Getty och Riksdagen.

Interpellation

Entreprenörers minskande intresse för snöröjning

Ännu ett vinterhalvår har gått med en vinterväghållning som lämnat mycket att önska och vinter är ännu inte slut. Detta föranleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att åter lyfta ämnet i en interpellationsdebatt. På svarandesidan står infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Igår publicerade vi ett pressmeddelande från Tankesmedjan som riktade skarp kritik mot Trafikverket för avsaknad av en seriös vinterväghållning och efterlyste ärliga besked från Trafikverket om förhållandena. Tankesmedjan gick så långt i sin kritik att de ansåg Trafikverket visade en nonchalans som inte kan slätas över med uppmaningar till bilisterna om att köra långsammare.

I sin fråga till infrastrukturministern, skriver Thomas Morell följande: Enligt en rapport från Maskinentreprenörerna har 93 procent av deras medlemskår tappat intresset för att ta uppdrag inom snöröjning. Rapporten bör fungera som en väckarklocka för samhället. Risken är överhängande att snöröjningen upphör för att utförarna inte anser att det är ekonomiskt försvarbart! Hur ska samhället då klara av vintrarna framöver?

En effektiv snöröjning är en förutsättning för att samhället ska fungera och för att minska antalet allvarliga olyckor. Det är inte enbart inom entreprenadverksamheten som intresset för snöröjning minskar; även inom åkerinäringen finns tendenser att kontrakt inte förnyas.

Med hänvisning till texten ovan ställer Thomas Morell följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:
”Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa en god snöröjning i hela landet?”