Foto: Genre. Foto: Genre.

Brister bland budfirmor som levererar hemkört

Idag är det lätt att, åtminstone i våra städer, få pizzan, burgaren eller annan mat levererad ända fram till dörren. Det är emellertid inte lika lätt att utröna huruvida företaget som kör hem maten behöver ha trafiktillstånd och vilotidsbok eller kanske inte någotdera. Och vem är det mottagaren betalar – pizzerian, budfirman eller budfirmans förare? Vi sätter fokus på två företag som levererar mat, men som har helt olika upplägg.

För att få utföra yrkesmässiga transporter i Sverige krävs ett trafiktillstånd oavsett om det handlar om en transport med ett lätt eller ett tungt fordon. Om däremot den som transporterar varan äger densamma, räknas det som transport av eget gods vilket inte kräver ett trafiktillstånd. Vad som är ”eget gods” kan förklaras med exempelvis bonden som odlar sin egen potatis och kör den till en kund eller ett lager, eller pizzerian som bakar sin pizza och själv levererar den till kunden.

Skillnaden mellan en yrkesmässig transport och transport av eget gods ter sig enkel, men vi erfar att begreppet ”eget gods” tänjs, inte sällan in absurdum, vilket i förlängningen även kan innebära att trafiksäkerheten åsidosätts. Detta tänjande av gränserna ser vi inom flera andra områden, men på förekommen anledning har vi valt att glänta på dörren till budfirmorna som levererar exempelvis pizza, hamburgare och annan beställd mat.

Vi tar tittat på två företag som erbjuder samma tjänster, men med helt olika upplägg. Gemensamt för dem är att båda figurerar i polisens kontroller gällande bland annat brist på vilotidsböcker och trafiktillstånd. Vi har ställt frågor till båda företagen samt bett dem redogöra för upplägget och svaren kommer ni att få ta del av när dessa inkommit och sammanställts, fram tills dess kallar vi dem Företag Ett och Två.

Företag Ett är moderbolag till ett annat företag som har ett trafiktillstånd för 3 000 fordon. Den 10 januari var 2 314 fordon anmälda på tillståndet. I väntan på företagets svar, har vi hittills inhämtat denna information om Företag Ett:s upplägg som gör gällande att när en förare vill köra för Företag Ett, skapas ett konto för föraren och dennes eget fordon. Föraren får en inloggning via en app där denne med namn och registreringsnummer anmäler att utkörningar ska göras och då körs fordonet på budfirmans dotterbolags trafiktillstånd. Att föraren får en vilotidsbok och information om hur den ska fyllas i, ansvarar budfirmans personal för. All kontakt mellan föraren och budfirman sker digitalt och även via mejl, men svarstiderna kan, vad vi erfar, variera mellan 1-3 dagar. Det finns även en team leader som är chaufför i samma område och är den förarna kan ringa och även träffa.

Så långt allt väl, men svagheten i systemet ligger i att det inte går att se om det verkligen är just den aktuella föraren och dennes fordon som loggat in som också sedan utför uppdragen. När polisen nyligen påträffade en ”falsk” inloggning, meddelades Företag Ett som då skulle avsluta kontot som hade missbrukats.

Den i det fallet aktuella bilen kördes av en förare med rötterna utanför Sverige, men fordonet var skriven på en svensk person varför polisen kontaktade denne som berättade att han sålt fordonet cirka tre veckor tidigare. Betalningen för bilen swishades in. Ägarbytet postade säljaren inte tillsammans med köparen och snart fick säljaren inbetalningsavi på fordonsskatten. Föraren säger att han skickat in ägarbytet fem dagar tidigare, men snart hörde säljaren själv av sig till polisen eftersom ägarbytet inte gått igenom då köparen inte har ett svenskt personnummer/samordningsnummer. Var föraren faktiskt bor har inte kunnat utrönas, men det inträffade kommer att få konsekvenser för denne.

Företag Två utför samma tjänster som Företag Ett, men innehar inga trafiktillstånd alls utan hänvisar till att man kör eget gods och att det inte heller behövs en vilotidsbok.

Den som får förklara för polisen hur företagets upplägg ser ut är ägaren eftersom förarens svenska är otillräcklig. Att man inte har trafiktillstånd beror på att företaget köper maten av restaurangen när den ska levereras och då äger man maten på väg till kunden som får köpa maten för ett högre pris.

Men när vi tittar på hemsidan hos en av de restauranger som använder företagets tjänster, ser vi att restaurangen har specificerat kostnaden för hemkörningen. Frågan om hur det går ihop med att Företag Två köper maten och sedan själv säljer maten vidare, lämnar vi obesvarad för tillfället.

Begreppet ”eget gods” behöver förtydligas. Går det att jämställa Företag Två:s upplägg med pizzerians egenbakade pizza som pizzerian själv kör ut? Och framgår det tydligt för kunden att det inte är restaurangen betalningen går till utan istället till budbilsfirman?

I nästa artikel får ni stifta bekantskap med de båda företagen som beretts möjlighet att svara på frågor och att berätta om sina upplägg.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-12 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Budfirma Eget gods Gods Hemleverans Olaga yrkesmässig trafik Polis Trafiktillstånd Transport Vilotidsbok